Svensk Kirurgi nr 3-23

129 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Vilket land arbetar du i? Finland. Vilken typ av sjukhus arbetar du på? Universitetssjukhus. Hur ser fortbildningssystemet (om det finns något) ut i ditt land? Fortbildningsprogrammet för specialisering är sex år, varav hälften av utbildningstiden bör ske vid ett universitetssjukhus. Utbildningen innefattar nio månader hälsocentraltjänstgöring, där läkaren bekantar sig med minst fyra till vårdcentralen hörande verksamhetsområden, såsom tidsbeställningsmottagningen, barnmottagningen och mödravården, hemvård, dagvård, bäddavdelning, mentalvårdsarbete samt vårdhem och servicehemsverksamhet. Grundskolning för specialisering två år och tre månader vid olika sjukhus enligt Fortbildning Fortbildning i Finland Svensk Kirurgi har frågat våra nordiska kollegor om fortbildningssituationen i grannländerna. Först ut att svara var Danmark och Norge i förra numret. Här presenteras Finlands svar. Nina Lindfors, Universitetssjukhuset, Helsingfors. program för respektive specialitet. Specialistskolning vid universitetssjukhus tre år. Hur många dagar i snitt lägger läkare/ kirurger på fortbildning per år? I princip två veckor per år. I Sverige kräver den fackliga organisationen Läkarförbundet att alla läkare ska få minst tio dagar betald fortbildning per år och fyra timmars tid för egenstudier per vecka. Finns det något motsvarande organ med kravställande i ditt land? Se föregående svar. Vi har från sjukhusets sidan en definierad summa som hen får använda till fortbildning. Finns det krav på fortbildning av/för läkare i ditt land, i så fall från vem? Ja, Social och hälsovårdsministeriet (STM), programmet genomförs av Universiteten med hjälp av sjukhusen. Hur ser din verksamhetschef/klinikledning på fortbildning? Det ses som en mycket viktig del av verksamheten och mycket satsningar görs nu för att förbättra skolningen. Vem finansierar fortbildningen? Sjukhusen i huvudsak, staten kompenserar även sjukhusen med pengar. Universiteten har hand om infrastruktur till exempel i form av ett digitalt uppföljningssystem för utbildningen. Finns CME eller något liknande sätt att registrera fortbildning hos er? Förstår inte frågan (CME), men: Jo vi har ett system att registrera fortbildningen och hur den framskrider från universitetets sida. Vem/vilka arrangerar nationell fortbildning i ditt land? I praktiken sjukhusen. Är det självklart att delta i internationella kurser och konferenser? Ja och nej. Man får delta om man är i tur att åka till någon konferens och har pengar kvar för det. Är det lätt att få ledigt från verksamheten för fortbildning? Ja och nej. Det beror på hur många som vill till samma fortbildning. Vissa fortbildningar ingår i skolningsprogrammet och de planeras så att skolningarna kommer vid rätt tillfälle och för de som är i tur. Finns tid för egenstudier i schemat? Nej inte i schemat, men i praktiken kan det finns lite tid ifall du vill utnyttja den till det. Vad tror du skulle göra fortbildningen bättre i ditt land? Vi har mycket fokus just nu på välmående och förtydligande av skolningen vid universitetssjukhuset. Tidigare var ST-läkare närmast arbetskraft. Idag har man lagt in resurser till exempel i form av skolningsläkare för specialiserande som har fokus på introduktion, handledning och feedback, samt gått in för systematisk skolning med mål, medel och utvärdering. Det här är mycket uppskattat och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. 

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=