Svensk Kirurgi nr 3-23

130 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Utbildning Utbildningskommittén Under föregående år gjorde den dåvarande utbildningskommittén ett stort arbete med att redigera en nu uppdaterad utbildningsbok. Den då aktuella utbildningskommittén bestod av Gabriella Jansson Palmer (ordförande), Patrik Larsson (sekreterare och yngre representant från KIRUB), Bobby Tingstedt (professorsrepresentant), Per Polleryd (ansvarig för bakjoursskolan), Ursula Dahlstrand (KUB-kursansvarig), Thorarinn Gudmundsson (ATLSansvarig), Layla Mirzaei (SPURsamordnare) och Helena Rosén (ansvarig för studierektorsnätverket). Utbildningsboken brukar uppdateras med några års mellanrum. Detta är den sjunde versionen av utbildningsboken för kirurger. Uppdaterad hemsida I januari 2023 remitterades denna upplaga av utbildningsboken till delföreningarna, kommittén för kirurgisk forskning (KKF), professorer och studierektorsnätverket, för synpunkter. Under vårmötet med verksamhetschefer, delföreningar, studierektorer och professorer gick det slutliga förslaget på ny utbildningsbok igenom i detalj och fastställdes. Boken ligger i sin helhet nu på föreningens hemsida. Ursprungligen skrevs den om från grunden i samband med den då nya specialitetsindelningen från Socialstyrelsen 2015. Utbildningsboken ska användas som underlag för planering och dokumentation av specialiseringstjänstgöringen i kirurgi för ST-läkare och handledare. Den är också ett viktigt redskap för ST-studierektorer och verksamhetschefer vid planering av ST-läkarutbildningen på Sveriges kirurgkliniker. Teknik, teori och empati Då den tekniska utvecklingen sker snabbt behöver en kirurg idag bemästra både öppen kirurgi, laparoskopisk kirurgi och robotassisterad kirurgi. Samtidigt är det viktigt med god kunskap i basvetenskaper som patofysiologi och anatomi för att ha en solid grund att stå på. För en modern kirurg är samarbete med alla arbetsgrupper inom vården, det vill säga teamarbetet centralt. Lyhördhet, omtanke, nyfikenhet, händighet och ett visst mått av mod är goda egenskaper för en kirurg. Målet med kirurgi är alltid att erbjuda god och säker vård för Ny utbildningsbok 2022 Catharina Ihre-Lundgren, tidigare ordförande i SKF, Gabriella Jansson Palmer, tidigare ordförande i utbildningskommittén och Ann Kjellin, nuvarande ordförande i utbildningskommittén, skriver här om arbetet med den nyutkomna, uppdaterade utbildningsboken för ST-läkare i kirurgi. In och läs, uppmanar författarna både ST-läkare, studierektorer, handledare och verksamhetschefer. CATHARINA IHRE LUNDGREN Stockholm catharina.ihre-lundgren@regionstockholm.se GABRIELLA JANSSON PALMER Stockholm gabriella.jansson-palmer@regionstockholm.se ANN KJELLIN Stockholm ann.kjellin@svenskkirurgi.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=