Svensk Kirurgi nr 3-23

131 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Utbildning patienterna vare sig det gäller att bota, lindra eller palliera. Allt detta har tagits hänsyn till i den nya utbildningsboken. Högre krav Både utbildningskommittén och många av delföreningarna och andra remittenter har förordat ökade krav för specialistutbildningen i kirurgi. Några som frekvent förespråkat högre krav har varit KIRUB. Detta har diskuterats och tillmötesgåtts vilket innebär att i denna utgåva finns flera "Behärska" krav. Det blir en utmaning för alla specialister/lärare och ST-läkare men vi tror att det samtidigt kommer att borga för en bra kvalitet hos de framtida kirurgspecialisterna. Alla ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer rekommenderas att noga gå igenom den nya utbildningsboken och de uppdaterade kraven för att kunna planera en så optimal utbildning av ST-läkare i kirurgi som möjligt. Som kirurg kommer du att behöva sträva efter att utvecklas under hela ditt yrkesliv. Komplicerade fall kommer alltid att finns inom varje diagnos, det ingår att fråga andra om råd och också be om återkoppling. Ny BT-version Utbi ldningskommittén arbetar nu vidare med ytterligare en ny version som kommer att gälla för de ST-läkare som går enligt Socialstyrelsens nya direktiv för specialistutbildning från 2021. Det gäller alltså de läkare som blir legitimerade efter grundutbildningen och sedan går enligt den nya BTförordningen, där BT antingen görs separat eller som en del i en då förlängd ST. Planen är att färdigställa arbetet under hösten 2023. Socialstyrelsens målbeskrivning Den reviderade utbildningsboken har skrivits med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:8 Läkarnas specialiseringstjänstgöring och målbeskrivningen i kirurgi som grund. En förändring i målbeskrivningen från 2015 är den gemensamma kunskapsbasen som omfattas av delmålen c1 till c4. Denna del av utbildningsboken och specialiseringstjänstgöringen delas med plastikkirurger, urologer och kärlkirurger. Målsättningen med den gemensamma kunskapsbasen är, enligt Socialstyrelsen, att ST-läkaren ska kunna gå primärjour i kirurgi. Delmålen c1 till c4 ska alltså kunna uppfyllas tidigt under ST, det innebär att kraven är satta för primärjoursnivå inom kirurgi. Övrig anestesi samt kunskap kring trauma som specialistkompetenta kirurger ska kunna ligger under delmål c5-c12. Rent generellt har kunskapskraven höjts i både målbeskrivningen och utbildningsboken. Fler ingrepp har fått nivån ”Behärska”, som angivits ovan. Det innebär att den specialistkompetenta kirurgen ska kunna handlägga tillståndet från början till slut men det betyder fortfarande att det gäller normalfallet. Mål för praktiska färdigheter ST-läkaren ska i slutet av sin utbildning behärska, ha kunskap om respektive kännedom om ett flertal operativa ingrepp, se respektive c-delmål. "Behärska" innebär att ST-läkaren självständigt ska kunna utföra ingreppet. "Kunskap om" innebär en hög kunskapsnivå där man deltagit vid flera ingrepp och genomfört ingreppet under handledning. "Kännedom om" innebär att man har teoretisk kunskap om och/ eller har deltagit och assisterat. Båda begreppen "behärska" och "kunskap om" innefattar att ST-läkaren är väl förberedd och har inhämtat adekvat teoretisk och anatomisk kunskap avseende ingreppet. ST-läkaren ska även vara inläst på det aktuella patientfallet och kunna genomföra en komplett time-out enligt WHOchecklistan. Viktigt är också att STläkaren ber om hjälp när befogat samt ser sin egen begränsning. Målbeskrivningen är målstyrd och kompetensen är helt överordnad antalet utförda ingrepp. 

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=