Svensk Kirurgi nr 3-23

133 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Utbildning Oavlönade extrapass I förra numret av Svensk Kirurgi fanns en tänkvärd och välskriven reflektion av Ingvar Syk om de ändrade förutsättningarna inom kirurgutbildningen. Även jag har en diger karriär att se tillbaka på. Jag minns hur jag under journätterna, som ung AT-läkare och senare blivande kirurg, ansvarade för såväl ortopedi som kirurgi och även förväntades tolka röntgenbilder själv. Många och långa jourer kompletterades med oavlönade extrapass för att optimera tiden vid operationsbordet. Det gav förstås mycket volym och erfarenhet men är knappast något att längta tillbaka till eller förorda idag. KUB-kansliet Mycket har utvecklats och förbättrats inom utbildningen då det gäller pedagogiskt synsätt, sjukvårdens organisation, Socialstyrelsens regelverk och utformningen av obligatoriska kurser under ST-utbildningen. Det senare är ett område där Svensk Kirurgisk Förening genom KUB- kansliet gjort ett föredömligt arbete. Tidigare var det mer regel än undantag att alla kurser genomfördes under det sista året på ST med anledning av kösituationen. Förhoppningen är att KUB-kansliet via delföreningarna även fortsättningsvis kan erbjuda tillräckligt antal kurser så att man hinner med nödvändig utbildning inom ramen för sin specialisttjänstgöring. Målstyrd utbildning En annan stor förändring är att utbildningen numera är målstyrd och inte som tidigare enbart tidsbaserad. Här har verksamhetschefer, handledare och studierektorer en viktig uppgift att tillse att en god utbildning erbjuds på respektive kliniker så att målen kan uppnås. I den nya utbildningsboken finns nu flera Behärska mål vilket ställer ytterligare krav på kirurgklinikerna i Sverige. Subspecialiseringen har kommit för att stanna och är i många fall till godo för både den enskilda patienten och läkarkollektivet ur aspekten ett livslångt lärande. Här tror jag att man i större utsträckning behöver ordna randningar och auskultationsplaceringar på centra för de olika subspecialiteterna. Inom exempelvis övregastrokirurgin, där den största delen av cancerkirurgin är centraliserad till universitetssjukhus, kan ST-läkarna få en inblick i vården av patienter både före, under och efter stor kirurgi. De bör även få möjlighet att delta vid, assistera samt göra delmoment vid stor kirurgi. Det ger erfarenhet rent praktiskt och bygger ett nätverk man har nytta av i sitt framtida arbete som specialist. Förändringsförslag De förslag till förändringar som anges tycker jag alla är bra. Att dimensionera utbildningsplatserna för kirurgST utifrån behovet av specialister har diskuterats länge och förhoppningen är att det blir bättre när fler akutläkare finns på våra akutsjukhus. Det är dock viktigt att akutläkarna får tillräckliga kunskaper inom akutkirurgi och dess akuta omhändertagande. Gemensamma basår för olika kirurgiska subspecialiteter där primärjoursverksamheten fördelas på alla kräver större enheter med flera specialiteter för att kunna genomföras, men går det vore det välkommet. Att ställa tydliga och höga krav vid upphandling av privat kirurgisk vård tror jag är en av de viktigaste punkterna och här arbetar utbildningskommittén och styrelsen med att undersöka hur det ser ut i dagsläget. Vår förhoppning är att med det som underlag kunna kravställa hur utbildningen ska se ut till upphandlarna av vårdavtal (regionerna). Att stimulera egna kliniska bedömningar och inte tillförlita sig på utredningsalgoritmer är en viktig synpunkt och här måste träning i klinisk bedömning ges tidigt till studenter, AT, BT och ST. Algoritmer och radiologi ska vara hjälpmedel, men kan inte ersätta den kliniska bedömningen. Att hitta ett system för bättre mentorskap med längre kontinuerliga placeringar vore bra, för mentorskap och handledning är essentiellt. Jag kan till och med tänka mig att införa ett nytt mantra: ”minska administrationen och öka handledningen”.  Replik Kirurgutbildning – en liten betraktelse Ann Kjellin, ordförande i utbildningskommittén, har läst artikeln om ändrade förutsättningar för kirurgisk utbildning av Ingvar Syk i förra numret av Svensk Kirurgi. Hon har också varit med förr men längtar inte tillbaka. ANN KJELLIN Stockholm ann.kjellin@svenskkirurgi.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=