Svensk Kirurgi nr 3-23

135 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 överlevnad efter kolorektal resektion jämfört med traditionell perioperativ vård1-3. En av hörnstenarna i ERASprotokollet är att lindra den metabola stress som det kirurgiska traumat innebär för patienten. Samarbetet i ERAS-study group har bland annat resulterat i en gemensam databas (EIAS databasen)4 där alla patienter som opereras med kolorektal kirurgi registreras. Omkring 300 olika variabler som exempelvis vikt, ålder, operationstid, blödning, tid till mobilisering och tid till hemgång registreras prospektivt. Här finns också uppgifter om hur väl patienterna har följt de interventioner som ingår i ERAS-protokollet. Globalt finns över 100 000 registrerade patienter som genomgått kolorektalkirurgi från 25 olika länder. I den svenska delen av databasen ingår ungefär 20000 patienter. Benchmarking och forskning Det primära syftet med databasen är att använda samma perioperativa interventioner för alla patienter, registrera i vilken mån man gör det och sedan titta på prospektivt registrerade utfall efter kirurgi (Figur 2). I första hand kan data användas för att förbättra den egna kliniska verksamheten men särskilt intressant blir det ju att veta hur den egna klinikens resultat står sig mot andra centra som registrerar i databasen. En ny benchmarking-modul har utlovats. Forskningsmässigt kan data från den internationella databasen användas för att utvärdera en stor mängd kliniska frågeställningar med en sample size som egentligen saknar motstycke. Dessutom är databasen särskilt lämplig att använda i samband med randomiserade kliniska studier. För att kunna studera och publicera dessa jämförelser behövs dock etiska tillstånd från respektive land som registrerar i databasen. Just detta har dock visats vara ett inte helt lätt problem att lösa. Processen pågår i detta nu. ERAS i Sverige Sverige har under lång tid haft en central roll i det internationella ERASsamarbetet. Att mycket av detta beror på professor Olle Ljungqvists djupa engagemang i arbetet med perioperativa protokoll är nog känt för de flesta. Idag registrerar ungefär hälften av landets centra som bedriver kolorektal kirurgi i databasen (Figur 3) efter en period av 13 år där svenska centra succesivt anslutit till EIAS (Figur 4). Den svenska delen av den internationella databasen för kolorektalkirurgi validerades 20215 och uppvisade en god överensstämmelse mellan data från databasen och data från sjukhusjournaler (coverage, accuracy, missing values). Trots att flera studier påbörjats är det därför lite förvånande att inte fler centra som registrerar i databasen har visat intresse för att påbörja forskning. Tittar man på ojusterade data som inkluderar ungefär 20 000 patienter så finns där en hel del intressanta möjliga utfall och samband. Exempelvis har 45 procent av patienterna minst en komplikation efter kirurgi ERAS Figur 1. Utbredning ERAS 2020. Figur 2. Exempel på hur man genom några få knapptryck kan jämföra två tidsperioder i databasen (EIAS).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=