Svensk Kirurgi nr 3-23

141 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Kirurgveckan Örebro 2023 nära samarbete med onkologer och UniLabs Mammografi, beläget väggi-vägg med klinikens mottagning. Ett ökande antal fall handläggs med Plastikkirurgiska kliniken rörande primära rekonstruktioner. Sektionen ansvarar kontinuerligt för utbildning av ST-läkare och randande specialister från andra sjukhus. Övre Gastrosektionen Övre Gastrosektionen har sin verksamhet fördelad på USÖ och Lindesbergs lasarett. På USÖbedrivs framför allt den högspecialiserade vården med malign kirurgi, avancerad endoskopi samt komplicerade hiatusbråcks- och obesitasrelaterade ingrepp. För esofagus- och ventrikelcancer finns ett regionövergripande uppdrag och pågående forskning och deltagande i multicenterstudier. Inom den avancerade endoskopin utförs ERCP:er och EUS, riktade såväl mot gallvägar som mot pankreas, med bland annat gemensamt uppdrag tillsammans med Huddinge för PSC-patienter. Vid enheten bedrivs även utredning av maligna sjukdomar inom lever och pankreas med ett väl etablerat samarbete på regionnivå. På länsdelssjukhuset i Lindesberg sköts majoriteten av den elektiva verksamheten inom gall- och obesitaskirurgi. Här utbildas i stor utsträckning våra ST-läkare i laparoskopi. Vid Övre Gastrosektionen finns en lång tradition inom obesitaskirurgin. På dåvarande Regionsjukhuset i Örebro genomfördes den första gastric bypass-operationen i Sverige 1975. Idag sköts administrationen för det nationella registret för obesitaskirurgi, SOReg, inom sektionen. Sektionen är en, sedan länge, forskningsaktiv och utbildningsorienterad enhet med två docenter och tre disputerade läkare som handleder ett flertal doktorander. Årligen anordnas kurser som hands on-baserad hemostaskurs inom endoskopi vid den nybyggda utbildningsenheten, KUB-kurs och bakjourskurs inom ÖG-kirurgi. Varje år tillhandahålls två utbildningsveckor för ST-läkare och yngre specialister och då med fokus på momentträning vid öppen och laparoskopisk kirurgi samt endoskopi. Kolorektalsektionen Kolorektalsektionen i Region Örebro län har sin verksamhet fördelad på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och lasarettet i Karlskoga. På USÖ finns en kirurgisk vårdavdelning med 24 platser där kolorektala patienter som genomgått resektionskirurgi för cancer och IBD-kirurgi vårdas. Avdelningen delas med sektionen för ÖGI och vårdar även traumapatienter. I Karlskoga och i Lindesberg finns också vårdavdelningar där kolorektala patienter vid behov kan vårdas. På USÖ utförs förutom cancerkirurgi och IBD-kirurgi även funktionskirurgi och avancerad fistelkirurgi. Kolorektalsektionens enhet i Karlskoga har en betydande proktologisk mottagningsverksamhet och utför stora volymer proktologisk kirurgi. Parastomala bråck opereras i Karlskoga av dedikerade kolorektalkirurger. Den dominerande verksamheten på USÖ är cancerkirurgi och här finns en lång tradition av minimalinvasiv kirurgi, andelen 2021 var >90 procent för rektalcancer och >60 procent för koloncancer. Robotassisterad kirurgi bedrivs sedan ett decennium och här prioriteras rektalcancer, men sedan en andra robot införskaffades utförs även en ökande andel koloncancer robotassisterat. Vad gäller IBD-kirurgi utförs all sådan på USÖ med undantag av bäckenreservoarer. Även här är andelen minimalinvasiv kirurgi hög. På USÖ finns ett väl etablerat samarbete mellan kolorektalsektionen och den medicinska gastro-enterologiska sektionen vilket bland annat inkluderar en gemensam IBD-rond varje vecka. Kolorektalsektionen har en lång tradition av att bedriva forskning, vilken till stor har varit och är patientnära, men också registerforskning och på senare år även djurexpeEntusiastiska medarbetare inför årets Kirurgvecka!

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=