Svensk Kirurgi nr 3-23

142 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 rimentell och immunologiskt inriktad forskning. Sektionen har genom åren medverkat i ett antal multicentriska randomiserade studier. Kolorektalsektionen har en adjungerad professor, två docenter (varav en är sjuksköterska), fyra disputerade och fem doktorander (varav en är sjuksköterska). Utbildning av kirurger och övrig personal är en grundläggande uppgift inom kolorektalsektionen och bedrivs kontinuerligt. Ett flertal kolorektalkirurger är engagerade i läkarutbildningen vid Örebro Universitet. En KUB-kurs i kolorektal kirurgi hölls fram till för några år sedan och kommer att återupptas från och med nästa år. Tillsammans med Akademiska sjukhuset, Uppsala, organiseras den nationella distansutbildningen för blivande koloretalkirurger för den Mellansvenska regionen, region Stockholm-Gotland och den Norra regionen. Sekretariat Kirurgens administrativa enhet består av 25 medicinska vårdadministratörer, tre assistenter, en enhetschef och två biträdande enhetschefer fördelat på de tre sjukhusen. Vår administrativa enhet arbetar länsövergripande för att ge en så bra och patientsäker administration som möjligt inom öppen- och slutenvård. Inom den administrativa enheten har vi även kirurgens SVF-koordinatorer, ansvar för en del av klinikens nationella kvalitetsregister samt diagnosklassificering av våra vårdkontakter. Vi närvarar även vid MDK-konferenser samt har en viktig roll i teamarbetet inom sektionerna på kliniken. Kirurgoperationsavdelningen Kirurgoperationsavdelningen på USÖ är bemannad för att upprätthålla akutkirurgi jourtid för all verksamhet exklusive kärl-toraxoperationer och ögonoperationer. Dagtid bemannar kirurgoperation med operationssjuksköterskor och undersköterskor vid operationer som förutom kirurgen utförs av gynekologi och obstetrik och neurokirurgen. Operationssjuksköterskorna deltar också vid traumalarm. Omvårdnadssektionen Klinikens avdelningar, mottagningar och endoskopienhet arbetar tillsammans inom omvårdnadssektionen. Kirurgkliniken har fem specialistsjuksköterskor varav en har påbörjat doktorandutbildning. Vid kliniken finns en sjuksköterska som är docent. På avdelning 39, USÖ, tar vi emot inneliggande patienter inför kirurgisk behandling. Här vårdas patienter med cancer eller andra sjukdomar i hela mag- och tarmkanalen inklusive lever och gallvägar. Vi vårdar patienter som genomgår elektiv kirurgi, men även akuta kirurgpatienter inklusive större trauma. Vi bedriver också postooperativ vård av patienter efter olika typer av canceroperationer som opererats i annat län. Vid avdelning 7 i Karlskoga vårdas främst patienter med kirurgiska sjukdomar som kommer från våra tre akutmottagningar i regionen. Vi har även vissa planerade inläggningar och då främst patienter som behöver åtgärda olika typer av bråck. Avdelning 4 i Lindesberg har ett elektivt uppdrag där största delen består av obesitaskirurgi. Här vårdas även patienter som genomgått akuta operationer som appendektomi, ileusoperation, gallkirurgi, sårrevisioner med flera diagnoser. Det händer också att palliativa patienter vårdas här. Till mottagningen i Karlskoga kommer patienter som lider av olika typer av bråck. Här bedrivs även forskning inom bråckkirurgi. Efter operationen följs alla patienter upp via sjuksköterske- och läkarbesök. Till oss kommer även kolorektalpatienter för bedömning och eventuell kirurgisk åtgärd. Vi tar även bort mindre Kirurgveckan Örebro 2023 Nästan alla sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på kirurgmottagningen USÖ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=