Svensk Kirurgi nr 3-23

144 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 De huvudsakliga kärnpunkterna inom vårt traumaomhändertagande kan sammanfattas i särskild modell enligt nedan. USÖs primära upptagningsområde för traumapatienter är regionens egna cirka 300000 invånare, men i uppdraget ingår också att ta emot sekundärtransporter från storregionen, i första hand ortopediskt, thorax- och neurokirurgiskt skadade från Värmland och Dalarna. Den senaste utvecklingen har varit de nya traumarummen på akutmottagningen med en sliding gantry-CT i huvudrummet vilket möjliggör mycket snabb radiologisk undersökning och färre patientförflyttningar. Detta tillsammans med den nyligen införda möjligheten att ge patienten helblod redan på akutmottagningen gör USÖ:s traumamottagande till ett av de modernaste i Sverige. Kärlkirurgen Kärlkirurgen vid Universitetssjukhuset Örebro är del av kärlthoraxkliniken och den del som tar hand om arteriell problematik. Sektionen har en avdelning, en mottagning och en operationsverksamhet samt egen intensivvård med ECMO-kapacitet. Drygt 500 kärlkirurgiska ingrepp genomförs årligen med både öppen kirurgisk och endovaskulär teknik. Som ett av få centra i Sverige erbjuder sektionen behandling av komplexa aortaaneurysm i thorakal och bukaorta med endovaskulär kirurgisk teknik. Bemanningen består av Tal Hörer som sektionsansvarig, Jevan Chwich, Asko Toivola och Khatereh Djavani Gidlund som överläkare, David McGreevy, Mitra Sadeghi och Abudi Mohamed som specialistläkare och Marcelo Petri och Anna Stene Hurtsén som ST-läkare. Ken Eliasson är senior rådgivare till ST-läkarna. Sektionen är aktiv i många forskningsprojekt och i samarbete med andra centra i Sverige och internationellt, bedriver kärlkirurgen ett extensivt forsknings- och utvecklingsprogram. Bland annat är teamet pionjärer och ledande i utvecklandet av EndoVascular resuscitation and Trauma Management (EVTM) i världen tillsammans med andra internationella centra. EVTM är ett tvärvetenskapligt koncept för användandet av endovaskulär kärlkirurgi för resuscitering och definitiv behandling av livshotande blödningar. Det används exempelvis inom trauma men också när stora blödningar uppstår vid förlossning, rupturerat aortaaneurysm, operation eller hjärtstillestånd. Venöst Centrum på Karlskoga lasarett är den delen av Kärl-Thoraxkliniken som tar hand om patienter med venös problematik, mest varicer och venösa bensår men även vissa med posttrombotiska förändringar, vulvavaricer och enstaka venösa missbildningar. Kärlsektionen står för bemanningen med en fast stationerad kärlkirurg på deltid, Lena Blomgren, och kärlkollegor veckovis från sektionen, samt en allmänkirurg på deltid, Wilko Wolf. När Venöst Centrum startade 2015 hade vi långa köer både till nybesök och operation, och Lena Blomgren anställdes för att mer aktivt leda arbetet på plats. Den enskilt viktigaste faktorn för förbättrat och snabbare flöde är att ultraljud nu utförs av kirurgen själv, vilket gör att op-planeringen blir mer exakt. Vi skräddarsyr behandlingen för varje patient med målsättningen att göra en så komplett operation som möjligt för att minska antalet reoperationer och bensår. De metoder som används är endovenös laser, RF, miniphlebectomier, ultraKirurgveckan Örebro 2023 ljudsledd sklerosering och Flebogrif, allt i lokalbedövning, och personalen gör också vissa moment. Bensårspatienterna är en prioriterad grupp både kliniskt och forskningsmässigt, och vi är aktiva i det nya regionala multidisciplinära Virtuellt Sårcentrum där man bedömer mer komplicerade svårläkta sår. Huvud, Hals och Plastikkirurgi Huvud, Hals och Plastikkirurgi på Örebro Universitetssjukhus (USÖ) består av tre kliniker: Käkkirurgiska kliniken, Öron – näs och hals (ÖNH) kliniken och Plastikkirurgiska kliniken. Inom plastikkirurgiska kliniken har vi: två överläkare, en specialistläkare, fyra ST-läkare, en vikarierande underläkare. I ett nära samarbete med Käkkirurgiska- och ÖNH-kliniken görs ett åttiotal rekonstruktioner efter resektion av huvud- och halstumörer. Det primära upptagningsområdet för dessa tumörer omfattar förutom Närke även Värmland, Dalarna, Västmanland och Södermanland. Hälften av dessa rekonstruktioner är baserade på mikrokirurgisk teknik. Tillsammans med Hud– och ÖNH-klinikerna ingår vi i ett gemensamt Hudkirurgiskt centrum för handläggning av hudmaligniteter inklusive maligna melanom. Bröstcancerpatienter och patienter med ärftlighet för bröstcancer remitteras till Plastikkirurgiska kliniken för både primär- och sekundärrekonstruktion, både med implantat och fria – respektive stjälkade lambåer. Utöver detta handläggs en stor mängd patienter med benigna tillstånd som brösthyperplasi och hudreducerande kirurgi efter massiv viktnedgång. På kliniken handläggs brännskador upp till tio procent. Kliniken hjälper till med rekonstruktioner på andra klinker som ex. vis Kirurgiska-, Ortopediska och Kvinnoklinikerna och har även en omfattande konsultverksamhet för olika typer av akuta och kroniska sår.  Örebromodellen för trauma Centralisering – direkttransport till rätt vårdnivå EVTM-konceptet – hybridteknik redan på akutrummet Designade team – rätt kompetens i hela vårdkedjan FoUU – prestigelöst lärande i ett multinationellt nätverk Stark administrativ organisation – möjlighet till inflytande

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=