Svensk Kirurgi nr 3-23

147 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 symtom kan föregå en större katastrofal blödning. Kolonileus Per Hede, överläkare på kolorektalsektionen, hade en programpunkt med titeln “Låt inte solen gå ner över ett kolonileus”. Under obstruktionsdelen kom matnyttig information som att komma ihåg att plocka fekalom innan operationsstart och inte glömma bort att en divertikulitstriktur ska behandlas som en cancer då det aldrig går att utesluta i ett akut skede. Med anspelning på titeln fördes även diskussion om när kolonileus ska åtgärdas och slutsatsen var att tidpunkten beror på hur dålig patienten är och vilken kompetens det finns på plats. Varningssignaler som ska få nackhåren att resa sig är sepsis, peritonitretning eller att man ser closed loop alternativt invagination på CT. När det blir fel Per Polleryd, trauma- och akutkirurgiansvarig vid akutmottagningen i Arvika samt ansvarig för bakjoursskolan tog avstamp i titeln “När solen går i moln” och utifrån tio budord och olika fall gavs nyttiga råd. Det är bra att förbereda sig för det värsta mentalt, viktigt att vara påläst om både teorin och patienter, centralt att ta ansvar och vara engagerad i vården och självklart att man ser till att träffa den patient som man själv ska operera preoperativt. Det gör att när väl komplikationer sker kan man vara trygg i att man försökt göra sitt bästa och det viktiga då är att inte vara för hård mot sig själv, för det är alltid lättare att se sina fel och misstag retrospektivt. Målet med de tio budorden var att ta steget mot att gå från ST-läkare till specialist och slutligen att vara bakjour. Att då ha med sig detta mindset från start gör att stegen mot att senare var högsta kompetens på ett sjukhus, förhoppningsvis blir lättare. Tunntarms-NET Olof Norlén, docent och överläkare vid endokrinsektionen Uppsala Akademiska sjukhus, föreläste via länk då han inte kunde närvara fysiskt. Föreläsningen handlade om neuroendokrina tumörer och mer specifikt tunntarms-NET. Olof började med ett kort intro om hur neuroendokrina tumörer härstammar från neurodermet. Därefter fick vi med oss att alltid ge somatostatinanalog om neuroendokrin tumör misstänks. Gärna redan innan operation, men i synnerhet om man har en tumörmassa i mesenteriet och patienten blir röd och tappar tryck. Är tumören i sig inte resektabel är det bästa alternativet att göra en resektion av tunntarmen som påverkas av tumören och därefter en primäranastomos om möjligt. Deltagarna involverades senare med frågesport via Kahoot där allt från utredningsgången till anatomiska strukturer under en operation testades. Efter en svår men jämn frågesport kunde till slut “hamburgaren” koras till vinnare. Trots att föreläsningen var via länk blev den mycket uppskattad och Olof höll den både lekfullt och inspirerande. Padel och bubbel Efter en intensiv eftermiddag med många bra föreläsningar var ungefär hälften av deltagarna med på anordnad aktivitet med namnet “Padel & bubbel” där det spelades intensiva matcher och man till slut kunde konstatera att gammal är äldst och den seniora kollegan Per Hede korades till vinnare tätt följd av ST-läkarna Assad Ahmed och Marcus Arvider Tapper. Strålning och kärlkirurgi Föreläsningen “Strålande kärlkirurgi” hölls av överläkarna Antonio Garcia och Karin Ouchterlony som inledde med orden ”bara för att det är strålande är det inte alltid bra”. Vi blev uppmanade att se upp för röntgenstrålar med malign potential. DNAskador fås i princip omedelbart även Lokala organisationskliniken och kirurgkliniken i Karlstads ST-läkare. Mötesreferat

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=