Svensk Kirurgi nr 3-23

148 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 om inte alla utvecklar cancer och strålarna kan även ge svår katarakt. Uppmaningen var att se till att ha åtsittande röntgenkläder med skydd för tyreoidea samt blyglasögon. Att dessutom stå vinkelrätt mot strålningen tog nog de flesta till hjärtat. Ateroskleros eller “hård gröt” är sjukdomen som leder till benartärsjukdom och det är skillnad mellan akut och kronisk sjukdom. De tre viktiga frågorna som man bör ställa sig innan man tar kontakt med kärlkirurgjouren är: Är det verkligen ischemi? Var är orsaken? Och hur allvarlig är den? Glöm aldrig bort sekundärprofylax där lågdos Xarelto numera med fördel kan användas. Den nya modellen av ”SVF” för benartärsjukdom togs också upp med prioriteringarna gul/orange/röd. Bröstkirurgi Passande efter påpekandet om ökad risk för bröstcancer med dåligt sittande röntgenkläder var nästa punkt just bröstkirurgi, där Åsa Wickberg från Örebro höll föreläsningen med titeln “Bröstkirurgi – går som smör i solen?”. Hon gick igenom historik för bröstcancer från den radikala Halstedt i början av 1900-talet till nuvarande riktlinjer med bröstbevarande kirurgi och sentinel node-biopsi plus strålning och forskningen som ligger till grund för detta. Även en diskussion följde kring de flesta regioners erbjudande om rekonstruktion av det bortopererade bröstet gentemot flatchest-movement. Patienterna i rörelsen önskar få det andra friska bröstet bortopererat men regionerna säger nej och en rekonstruktion får anses vara ett mer riskfyllt ingrepp än en mastektomi. Workshops Därefter delades deltagarna in i fem olika grupper för workshops. Spridda områden avhandlades. Man kunde få vara med i en kärlkirugisk workshop där temat var kritisk benischemi. Deltagarna fick tävla i att vara snabbast och bäst på att klassificera enligt WIfI (WIfI klassificeringen bygger på bedömningen av graden sårutbredning (Wound), graden av ischemi (Ischemia) och graden av infektion (foot Infection) och sedan träna på både endovaskulär behandling med PTA (percutan transluminal angioplastik) och stent i modell. De fick även träna på punktion av arteria femoralis i modell ultraljudslett samt suturera med olika tekniker i öppen benmodell, till exempel att sy kärl med patch och utan. Alla fick med guidning träna på de olika kärlteknikerna tillsammans med delar av kärlsektionen, förutom tidigare nämnda föreläsare, var Tony Schönberg, Sonja Parezanin och Johan Viberg med på workshopen. Christof Ihle från Torsby sjukhus höll en workshop om proktologi, ett styvmoderligt hanterat område med stort lidande för patienterna där man, om man behandlar patienterna rätt, kan få väldigt tacksamma patienter. Vi fick lära oss att de vanligaste orsakerna till akut smärta i anus är analhematom, fissur, akut proktit och incarcererad hemorojjd. Om minsta misstanke om något konstigt, ta till operation och gör en knivbiopsi. Det absolut viktigaste i all proktologi är avföringskonsistens och avföringsvanor. För att hjälpa patienterna med detta rådde Christof oss att ta hjälp av nikola.nu där all information finns. Mötesreferat En del av kärlworkshopen med träning på öppen teknik.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=