Svensk Kirurgi nr 3-23

149 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Fredagens liveoperation med TAPP av Bengt Hansske från operationssalen i Centralsjukhuset i Karlstad. Vid perianalabscess bör vi lägga halvmånesnitt och vid analhemtom radiella snitt. Fissurer botas med först diltiazem och sedan botox medan lateral sfinkter-klyvning kan övervägas i sista hand vid svårbehandlade fall. Joen Ståhlbröst, överläkare och sektionschef på övregastrosektionen i Karlstad, tog upp vad man gör när det går fel. Joen gick igenom förhållningssätt och betonade att man måste skaffa sig en strategi för att hantera misstag. Som slutkläm poängterade han att man ska använda sina erfarenheter till att utvecklas och dela med sig av dem. Från kolorektalsektionen i Karlstad kom specialistläkarna Martin Kopp och Camilla Rasmus Gusenbaur och höll en workshop kring anastomosläckage. En mycket tråkig komplikation som oftast visar sig inom en vecka efter operation. Ju längre bort från munhålan anastomosen är, desto större risk för läckage. Det finns ingen skillnad mellan staplade och handsydda anastomoser, även om det kan diskuteras för- och nackdelar med vardera metoden. En av huvudsponsorerna var med och bidrog så att alla deltagarna fick testa på rund staple och “vanlig” rak staple. Den femte workshopen hölls av specialistläkare Jie Zhu och handlade om endoskopi och tips och råd vad man kan göra för att underlätta. Alla deltagare på KIRUB-dagarna fick Shuichi Miyamotos bok “Endoskopi, teknik och praktik” och under denna session gavs ytterligare råd. Vi fick bland annat höra att man ska använda endocap vid GI-blödningsskopier för att få extra stabilitet i bulben, se till att vinkla när man sätter clips och gärna vinkla om skopet så att man alltid tar biopsier vid klockan sex och tolv. Alla deltagare fick vara med på fyra av fem workshops. Testistorsion, svår men viktig diagnos “Urologi – genomlysningsbar eller ej” fokuserade på akut skrotum och specialistläkare Per Swanholm betonade det viktiga med anamnestagandet samt att använda andra diagnostiska hjälpmedel som TWIST-score. Akut skrotum är en vanlig sökorsak på akutmottagningarna och det gäller då att identifiera de patienter som har anatomiska förutsättningar för att torkvera. Tips i form av att vid manuell detorkvering tänka “öppna en bok” så att man vrider testikeln tillbaka åt rätt håll blandades med bilder av de olika anatomiska variationerna. Det kan vara svårt att ställa diagnosen och ultraljud är bra att använda. Med ultraljud får vi hjälp att diagnostisera andra orsaker till akut skrotum som epididymit eller morgagnis hydatid. Preoperativ diagnostik med färgdopplerundersökning har visat sig ha en högre prediktiv förmåga. Vid närmare genomgång av operationsmetoden var budskapet tydligt. Det finns lika många sätt att utföra en skrotumexploration som det finns urologer. Det viktigaste är att lära sig en metod som man blir bekväm med för att kunna genomföra den med snabbhet och precision. Om det är genom att lägga ett vertikalt, horisontellt snitt på vardera testikeln eller ett i mittlinjen, median raphe skrotalsnitt, spelar mindre roll. Oron över att lägga tillbaka och fästa testikeln fel stillades med att man i det här skedet av operationen inte har bråttom utan att man ska ta sig tid för att göra de tre infästningarna bra och dubbelkolla att testikeln ligger rätt utan drag. Vid minsta tveksamhet ska man vänta lite, blir testikeln blå igen är det bara att göra om. Traumakirurgi i Kapstaden Sista föreläsningen för dagen var en inspirationsföreläsning då Johan Viberg, kärlkirurg med intresse för trauma, kom och berättade om sin erfarenhet av att göra ett utbyte till Tygerbergs hospital i Kapstaden, Sydafrika. Kapstaden är en av de våldsammaste städerna i världen och ligger på plats åtta gällande mord och även i topp när det kommer till HIV- och tuberkulosprevalens. Under sex månader befann han sig på traumasektionen och kärlsektionen och hann även med en kortare placering på neurokirurgen. Banketten Efter en lång dag med mycket intressant information var det läge att förbereda sig inför banketten som hölls på Elite Stadshotell. God mat serverades och vi fick höra tal från KIRUB:s ordförande och LOK (Lokala Organisationskommittén). Vinnarna från den kärlkirurgiska workshopen korades och medaljer utdelades. En rafflande tävling i sten, sax och påse engagerade alla deltagare och avslutades med en final där deltagarna slog varandra i huvudet med purjolök där Markus Arvider Tapper från Mora sjukhus tog hem vinsten. Kvällen avslutades med liveband och dans natten lång. Avslutningsdag med live-operation Efter en hejdundrande bankett kvällen innan var nog många tacksamma för att fredagen inleddes med chips och filmvisning. Direkt från operationssalen i Karlstad streamades en operation där transabdominell preperitoneal nätplastik (TAPP) Mötesreferat

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=