Svensk Kirurgi nr 3-23

151 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Mötesreferat Kolorektaldagarna arrangeras årligen av universitetsklinikerna och i år var det Malmös tur att stå som värdar 20–21 april. Mötet anordnades denna gång i samarbete med European Society of Coloproctology (ESCP) som en ESCP Masterclass vilket gav en extra internationell prägel med ett stort antal framstående föreläsare från andra europeiska länder. Ämnet för mötet var Tailoring colorectal cancer treatment och den alltmer komplexa behandlingen av kolorektal cancer belystes ur alla synvinklar. En avslutande session uppmärksammade även utbildningen till kolorektalkirurg. Nya rön för neoadjuvans Professor Dion Morton från Birmingham spekulerade kring vilken roll neoadjuvant kemoterapi kan få för koloncancer i ljuset av helt nypublicerade långtidsresultat i FOxTROT-studien som han ansvarat för1. Studien visade att sex veckors cytostatikabehandling inför resektion av lokalt avancerad koloncancer är säkert och leder till lägre risk för kvarvarande cancer eller recidiv inom två år. Däremot sågs i princip ingen nytta hos patienter med mismatch repair deficiency (MMR-D). För denna grupp av patienter framträder i stället immunterapi som en mycket lovande möjlighet. Onkologen Anders Johnson från Skånes Universitetssjukhus (SUS) redogjorde för en amerikansk studie där samtliga av tolv deltagande patienter med MMR-D stadium II och III rektalcancer som erhöll sex månader med anti PD-1-antikropp uppnådde klinisk complete response2. Han redogjorde också för kunskapsläget om annan neoadjuvant behandling av rektalcancer inklusive total neoadjuvant treatment (TNT) vid lokalt avancerad rektalcancer. Bland annat framhölls att femårsuppföljningen i RAPIDO-studien nyligen visade en något ökad risk för lokalrecidiv, vilket förstås är en farhåga när neoadjuvant cytostatika ges under flera månader innan resektion av primärtumören3. Pim Burger från Nederländerna talade om den pågående PelvEx2-studien där lokalrecidiv av rektalcancer randomiseras till induktionskemoterapi följt av radiokemoterapi eller bara radiokemoterapi4. Han underströk vikten av att beakta tumörbiologin i beslutsprocessen. I Nederländerna används restrålning och intraoperativ strålning fast evidensen är svaga. Bäckenexenteration Elaine Burns från St Mark’s Hospital belyste förutsättningarna för bäckenexenteration bland de 15–25 procent som har synkron metastasering. Helt avgörande för långtidsprognosen är möjligheten att kunna avlägsna all Kolorektaldagarna i Malmö – att skräddarsy behandling för kolorektal cancer Kolorektaldagarna anordnades i år i Malmö, bland arrangörerna var Pamela Buchwald och Henrik Jutesten. De rapporterar här från mötet tillsammans med vetenskaplige sekreteraren i SFKRK Kalle Landerholm. Mötet hade en internationell prägel genom samarbetet med den europeiska sammanslutningen för kolorektalkirurgi ESCP. PAMELA BUCHWALD Malmö pamela.buchwal@skane.se KALLE LANDERHOLM Jönköping kalle.landerholm@liu.se HENRIK JUTESTEN Malmö henrik.jutesten@skane.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=