Svensk Kirurgi nr 3-23

153 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Mötesreferat vidare resektionskirurgi. Ett viktigt budskap är att inte biopsera en förändring som man tror kan bli aktuell för senare ESD. Strålonkologen Martin Nilsson från SUS presenterade strålning som en möjlig kurativt syftande behandling för rektalcancer på samma vis som vid exempelvis analcancer. I nuläget ges strålning i neoadjuvant syfte och som positiv bieffekt får vissa patienter klinisk complete response och kan undgå resektionskirurgi inom ramen för watch and wait-studier. Med högre stråldos och bättre kunskap om tumörbiologi kanske vi kan identifiera patienter som uppnår complete response bättre på förhand, och därmed ge radioterapi som enda behandling. Konceptet ändras från pick the winners till definitive radiotherapy när fler patienter når complete response. Det finns numera möjlighet att inkludera patienter i STARTRECstudien10. Kontaktstrålning (Papillon) kan också vara ett kurativt syftande alternativ där uppmuntrande resultat från OPERA-studien presenterade helt nyligen11. Utbildning och ackreditering Mötet avslutades med en session om kolorektalutbildning och ackreditering. Kolorektalkirurgen David Zimmerman från Nederländerna är ESCPs huvudansvarige för den europeiska ackrediteringen The European Board of Surgical Qualification (EBSQ) coloproctology och han underströk vikten av att ackreditera sig. Om inte komplexiteten i vår subspecialitet redan stod klar efter de föregående sessionerna så förtydligade han att en kolorektalkirurg inte enbart är en kirurg som utför kolorektal kirurgi utan också är välutbildad och til�- lämpar ett evidensbaserat och vetenskapligt förhållningssätt. Sverige har legat högt på listan över länder med flest ackrediterade per capita men andra länder har passerat de senaste åren. Mattias Soop från Karolinska universitetssjukhuset följde upp med att beskriva de mycket goda möjligheter som finns att göra fellowship i exempelvis USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Han berättade också att fellowship i Asien som Seoul, Singapore och Tokyo kan innebära stora operationsvolymer och teknologi i framkant. Kirurgen Carly Bissett från Skottland talade om hur kirurgens personlighet styr beslutsfattande och komplikationer. Hon menade att personlighet är en oberoende faktor avseende konstaterade variationer i klinisk praxis och påverkar vårt sätt att hantera komplikationer och därför har stor betydelse i vårt arbete. Samtidigt är vår personlighet dynamisk och ändras (i de flesta fall) under vår karriär. Vi vill tacka samtliga deltagare för ett välbesökt och interaktivt möte! Svensk förening för kolorektal kirurgi tackar också kollegorna i Malmö för ett mycket fint arrangemang och hälsar redan nu välkomna till Kolorektaldagarna 2024. Nästa år går mötet av stapeln i Uppsala 10–12 april och blir ett samordnat möte med Nordic Postgraduate course in Colorectal Surgery.  Referenser 1. Morton D, Seymour M, Magill L, et al.; FOxTROT Collaborative Group. Preoperative chemotherapy for operable colon cancer: Mature results of an international randomized controlled trial. J Clin Oncol 2023;41(8):1541–1552. 2. Cercek A, Lumish M, Sinopoli J, et al. PD-1 blockade in mismatch repair-deficient, locally advanced rectal cancer. N Engl J Med 2022;386(25):2363–2376. 3. Dijkstra EA, Nilsson PJ, Hospers GAP, et al. Locoregional failure during and after short-course radiotherapy followed by chemotherapy and surgery compared to long-course chemoradiotherapy and surgery – A five-year follow-up of the RAPIDO trial. Ann Surg 2023 Jan 20. doi: 10.1097/SLA.0000000000005799. Epub ahead of print. PMID: 36661037. 4. PelvEx Collaborativel. Induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy versus chemoradiotherapy alone as neoadjuvant treatment for locally recurrent rectal cancer: study protocol of a multicentre, open-label, parallel-arms, randomized controlled study (PelvEx II). BJS Open 2021;5(3):zrab029. doi: 10.1093/ bjsopen/zrab029 5. Brown KGM, Ansari M, Solomon MJ et al. Pelvic exenteration combined with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for advanced primary or recurrent colorectal cancer with peritoneal metastases. Colorectal Dis 2021;23(1):186–191. 6. Pelvex Collaborative. Palliative pelvic exenteration: A systematic review of patient-centered outcomes. Eur J Surg Oncol 2019;45(10):1787–1795. 7. Lambreghts D, Bogvardese N, Blomqvist L, et al. Current controversies in TNM for the radiological staging of rectal cancer and how to deal with them: results of a global online survey and multidisciplinary expert consensus. Eur Radiol 2022;32(7): 4991–5003. 8. Spinelli A , Carvello M, D'Hoore A, Foppa C. Integration of transanal techniques for precise rectal transection and single-stapled anastomosis: a proof of concept study. Colorectal Dis 2019;21(7):841–846. 9. Spinelli A, Foppa C, Carvello M, et al. Transanal Transection and Single-Stapled anastomosis (TTSS): A comparison of anastomotic leak rates with the doublestapled technique and with transanal total mesorectal excision (TaTME) for rectal cancer. Eur J Surg Oncol 2021;47(12):3123–3129. 10. Bach S, the STAR-TREC collaborative. Can we save the rectum by watchful waiting or transanal surgery following (chemo)radiotherapy versus total mestorectal excision for early rectal cancer (STAR-TREC)? Protocol for the international, multicentre, rolling phase II/III partially randomized patient preference trail evaluating long-course concurrent chemoradiotherapy versus short-course radiotherapy versus short-course radiotherapy organ preservation approaches. Colorectal Dis 2022;24(5):639–651. 11. Gerard JP, Barbet N, Schiappa R, et al.; ICONE group. Neoadjuvant chemoradiotherapy with radiation dose escalation with contact x-ray brachytherapy boost or external beam radiotherapy boost for organ preservation in early cT2-cT3 rectal adenocarcinoma (OPERA): a phase 3, randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023;8(4):356–367.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=