Svensk Kirurgi nr 3-23

154 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Årets tema Ordförande Linus Axelsson inledde med att hälsa välkommen med en presentation av det som är föreningens tema 2022 nämligen ”Fortbildning landet runt”. Det är en förlängning av föregående års tema ”Fortbildning”, med tillägget ”landet runt”. Fortbildning är, liksom utbildning, en central fråga för föreningen och med tillägget vill man försöka belysa goda insatser på olika kliniker runtom i landet och också undersöka hur den kirurgiska fortbildningen ser ut i landet och säkerställa jämlika förutsättningar för samtliga kollegor. Ny utbildningsbok Ann Kjellin, nytillträdd ordförande i utbildningskommittén, redogjorde därefter för arbetet med kommande ST-utbildningsbok som nu är färdigställd och publicerad. Generellt har kunskapskraven ökat efter det att svar från samtliga remissinstanser (alla delföreningar inklusive KIRUB) inkommit. Fler punkter har ändrats till ”Behärska” (från ”Ha kunskap om”) och till ”Ha kunskap om” från ”Ha kännedom om”. De skärpta kunskapskraven i utbildningsboken mottogs väl av närvarande deltagare och väckte diskussion. En kommentar var att de högre ställda kraven i boken kan komma att innebära ökat behov av randning för att ST-läkaren ska få möjlighet att se och utföra erforderlig mängd kirurgi. SVESEK framförde en synpunkt angående kraven på kvalitetsarbete respektive forskningsarbete där man uppfattat att det ibland funnits en för låg tröskel för godkännande. Kravet på vetenskapligt arbete infördes innan det fanns ett obligatoriskt forskningsarbete på läkarlinjen, vilket gjort att de arbeten som sedan ska genomföras under specialistutbildningen tenderar att bli ett kandidatliknande projekt, där fokus i stället kanske borde ligga på mer specifik kirurgisk träning. SVESEK önskade att SKF skulle presentera riktlinjer för de krav man anser vara rimliga att ställa. Forskar- och utbildningspriser Karolin Isaksson, SKF:s representant i Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF), presenterade KKF:s verksamhet som förutom kontinuerligt forskningsarbete och remissbesvarande även har nöjet att utse ett antal pristagare varje år. KKF utser två pristagare för bästa vetenskapliga arbete under ST, en pristagare för bästa kirurgiska avhandling, Stora Forskarpriset, liksom de som får pris för årets utbildningsinsats och stipendiaten till Bengt Ihre stipendiet. Det är viktigt att nominera lämpliga personer till dessa fina priser, som både innebär ära och berömmelse men också tämligen stora prissummor. Kirurgveckan Föreningens vetenskapliga sekreterare Andreas Muth rapporterade från en lyckad platsinspektion i Örebro och visade utvärderingssiffror från enkäten för Kirurgveckan 2022 i Stockholm, där de flesta var mycket nöjda. Vi ser alla fram emot Kirurgveckan 2023 i Örebro med temat ”Det är vi som ska ta över”, där ett ambitiöst föreläsningsprogram redan är klart. Det kommer att ges föreläsningar för allmänheten på sjukhuset vilket ansågs hedervärt. Programkommittén arbetar med upphandlingar med Mötesreferat Vårmötet med delföreningar, studierektorer, verksamhetschefer och professorer Svensk Kirurgisk Förenings styrelse har sedan förra året återupptagit de årliga dialogmötena mellan representanter för delföringarna samt ST-studierektorer, verksamhetschefer och professorer. I år ägde dessa möten rum i Stockholm 16 respektive 17 mars. Helena Taflin, kirurg i Göteborg, rapporterar från mötet. HELENA TAFLIN Göteborg helena.taflin@svenskkirurgi.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=