Svensk Kirurgi nr 3-23

155 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 kongressleverantörer som beräknas vara klart under våren 2023. Kirurgveckan 2024 äger rum i Karlstad och 2025 i Linköping, för 2026 finns en klar intressent som inspekteras i maj. År 2027 ligger öppen för ansökan. Utbildningsansvar i privat vård Efter ytterligare påfyllning av kaffe fick ordföranden ordet igen och lyfte ett område som är brännande aktuellt: hur ska SKF förhålla sig till att vi får fler och fler opererande enheter som inte har någon utbildningsverksamhet? Linus tog exemplet med ljumskbråck där han via SPOR:s siffror uppskattade att det årligen görs 4500 ingrepp på enheter utan utbildningsuppdrag. Han påpekade vidare risken att svenska kirurger sköter patienter med tillstånd och sjukdomar som av tradition betraktats som kirurgiska, som pankreatit, patienter med GIcancer i palliativt skede och liknande, och att den elektiva kirurgin sker på andra enheter utan utbildningsuppdrag. Han menade att alla patienter vill träffa en kirurg som opererar och inte en som endast sköter patienter med kirurgiska sjukdomar. Diskussionen gick sedan varm och kokade ned till att det kommer att krävas stora insatser från kirurger med chefs- och utbildningsansvar att vara delaktiga i upphandlingsprocesser och bevaka detta område. Ut- och fortbildning bör tas med av huvudman (regionerna) vid varje upphandling av privat kirurgisk vård, det bör tydligt stå i varje upphandlingsavtal att man som vårdgivare har ett sådant ansvar. Nationell kunskapsstyrning Fredagen den 17 mars hade fokus på professorer och verksamhetschefer, och glädjande nog var det ett ganska stort antal kollegor som samlats trots att mötet råkade ligga med stor konkurrens från andra nationella möten och utbildningstillfällen. Även denna dag påpekades vikten av att SKF måste verka som en lans i kampen för att värna den kirurgiska ut- och fortbildningen på alla nivåer. Viss frustration anades från kollegor som arbetat intensivt med arbetet i den nationella kunskapsstyrningen eller NPO, vilket har belysts i tidigare artiklar i Svensk Kirurgi. Möjligen finns en förhoppning om att vissa barnsjukdomar håller på att klinga av. Ledarskap och forskning Mötets sista punkt var att lyfta frågorna hur vi får kirurger som vill arbeta som chefer inom svensk kirurgisk sjukvård och hur vi kan öka andelen kirurger som forskar. Frågorna engagerade mötesdeltagarna, och vi enades om att det finns stora skillnader mellan våra olika arbetsplatser, men också mycket gemensamt. Min personliga reflektion är att vikten av nätverkande är central. Kraften finns ute i verksamheten och kan kanaliseras genom bred uppslutning vid denna typ av årligt förekommande möten. Engagerade deltagare vid mötet som hölls på Freys hotell i Stockholm. Mötesreferat

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=