Svensk Kirurgi nr 3-23

159 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Kursreferat förlagd till september månad under tre år. Basic och intermediate De är Davoskursens viktigaste kurser och kärnan i verksamheten. Kurserna sträcker sig över sex dagar och inleds på morgonen med en 90 minuters lång föreläsningssession, följt av praktiska övningar fram till lunch. Grupperna delas in i två under veckan, en för öppen och en för laparoskopisk träning och man byter vid halvtid. Till exempel tränas, förutom anastomosteknik på tarm, öppen och laparoskopisk kolecystektomi, fundoplikatio, låg främre resektion, hepatikojejunostomi och pankreatikojejunostomi. Det finns en generöst tilltagen lunchpaus för möjlighet att ta sig ut på alptopparna. Beroende på vilken månad kursen ges i, kan man åka alpint, längdskidor, vandra i bergen eller cykla mountainbike. En promenad runt Davosersee är en fin utflykt.Väl tillbaka på eftermiddagen startar interaktiva falldiskussioner, där auditoriet får rösta om behandlingsförslag. På scen, bredvid föredragshållaren, finns en expertpanel som röstar och får motivera sina förslag. Detta ofta till glädje för kursdeltagarna eftersom panelen är oförberedd på vilka fall som dras. Dagen avslutas med ytterligare två timmars praktiska övningar, innan kvällen tar vid. Advanced modules På grund av en ökad efterfrågan på fördjupningskurser startades advanced modules. De riktar sig till kirurger som kommit mot slutet av sin ST-utbildning eller första åren som specialist, som en del av bakjoursutbildning eller en första kurs inom en subspecialitet. År 2015 startade två kurser, colorectal och hernia, och allteftersom har det tillkommit bariatric, upper GI och nytt för i år; HPB module. Kurserna ges under tre dagar och är möjliga att kombinera med varandra. De håller en liknande grundstruktur som basic och intermediate kurserna med en blandning av föreläsningar och praktiska övningar. Den största skillnaden är att de avancerade kurserna är begränsade till 20–30 kirurger, vilket ger en fantastisk möjlighet till inlärning, diskussion och träning i smågrupper. Gästfakulteterna matchar deltagarna ungefär 1:2. Instrument och material Davoskursen skulle inte kunna genomföras utan den stora hjälp som sponsorerna erbjuder. Det är en enorm logistik kring vävnad, suturer, staplers, energiinstrument och ultraljudsmaskiner. Inte bara transporten till Davos, utan under hela kursen finns där många människor som gör sitt allra bästa för att se till att bord är rena och instrument är framdukade till nästa övning. Davoskursen engagerar medicinstudenter som medhjälpare till de praktiska övningarna. De hjälper till att iordningställa vävnad och förbereda instruktionsfilmer. Under en lugn stund kan de själva få chans att göra en kolecystektomi. Flera av studenterna återkommer från år till år, och tycks trivas lika bra som kirurgerna på kurserna. Global representation År 2023 kom det 335 deltagare från 20 olika länder runt om i världen. Den mest långväga besökaren var en kirurg från Sydkorea. Han gjorde sin ST-utbildning i Sverige och gör nu Davosersee, Davossjön.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=