Svensk Kirurgi nr 3-23

161 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Arbetsmiljö Arbetsgivare och Läkarförbundet förhandlar just nu om det avstegsavtal som funnits för läkarkåren gällande lagen om sammanhängande dygnsvila om elva timmar. Mycket pekar på att vi i framtiden inte kommer att få göra undantag från lagen. Vad tror du att det kommer att innebära rent praktiskt för transplantations- och leverkirurgin i Göteborg? Det är en hypotetisk fråga. Vi har inga som helst möjligheter att följa en sådan lag liksom ingen annan transplantationsenhet i EU. Exempelvis så har man lokala avtal som säger tre timmars vila mellan klockan a och b på Thorax i Helsingfors. En donationprocess på ett annat sjukhus tar med resa Dygnsvila – ett krav som påverkar de kirurgiska förutsättningarna ofta tolv timmar vilket innebär att två kirurger behövs helt frikopplade från all övrig verksamhet alla årets dagar för att hantera en donation. Ibland har vi två donatorer på ett dygn. Hur lång tid skulle det ta att utbilda specialistkompetent personal för att utöka bemanningen inom er specialitet uppskattar du? Fem–tio år men även det är en hypotetisk fråga. Vi har redan problem med att ge tillräckligt med volym till alla bakjourer och är fler än de andra motsvarande centra internationellt. Hur skulle ett schema för transplantations- och leverkirurgerna hos er se ut med de nya skärpta direktiven/kraven? Jag har inte en färdig idé om hur det skulle gå till, men i princip så innebär det att vi tar bort alla kompveckor och delar ut enskilda dagar efter så många jourpass som möjligt samt inför att man arbetar minst en helgdag varannan helg. Det skulle innebära att läkarna blev bundna betydligt fler dagar under året i beredskap inklusive färre helt lediga veckor vilket båda försvårar privata aktiviteter. Skulle detta kunna få konsekvenser för vården/patienterna? Ja. Vi får sluta att erbjuda organtransplantation. Skulle detta kunna få konsekvenser för personalen? Vilka i så fall? Samma som ovan då jag har svårt att se att någon skulle vara intresserad att arbeta under sådana förutsättningar. Finns det några fördelar med skärpta krav på dygnsvila inom din specialitet? Ja. Det leder till en diskussion om att vi oftare ska "beordra" in någon som inte är i tjänst för att vi ska hantera långa pass när det behövs för att få till vila mellan operationer. Ser du någon annan lösning på problemet? Tyvärr inte. Innebär nuvarande schemaläggning ett problem? Dagens system med kompledighet gör att vi idag redan har problem med att erbjuda medarbetarna kompledigt motsvarande den tid de intjänar då vi är en extremt jourfrekvent verksamhet med många parallella beredskapslinjer för att klara av clusterevent som organtransplantation innebär samtidigt som det är tar lång tid att utbilda sig och upprätthålla tillräckligt hög kirurgisk kompetens för att klara de svåra fallen. Efter granskningen av EU-kommissionen verkar det finnas starka indicier på att läkare i Sverige framöver kommer att behöva schemaläggas annorlunda. Regeringen är i nuläget dock beredd att förhandla om arbetstidslagen för särskilda yrken. Svensk Kirurgi har intervjuat Niklas Kvarnström, chef på transplantationscentrum, Göteborg. Niclas Kvarnström, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Foto Johanna Ewald ANNA HÖÖK Stockholm anna.hook@svenskkirurgi.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=