Svensk Kirurgi nr 3-23

165 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Reflektion En kritisk betraktare skulle kunna uttrycka att vi i Sverige avseende främre resektioner inte har ett enda högvolymssjukhus men en relativt stor grupp av lågvolymssjukhus. Den aktuella tidsperioden (2013–2022) sammanfaller ju dessutom med perioden när skiftet från öppen kirurgi till robotassisterad genomförts varför man kan förmoda att de access-specifika volymerna vid de olika sjukhusen är än lägre. För många regioner Varför har vi då fortfarande 30 sjukhus i Sverige som utför de 1200–1400 årliga rektalcanceroperationerna? Ja, jag vet ju såklart inte men om man tittar lite på geografin kanske man kan få ledtrådar. Ponera att de tio sjukhusen med lägst volym skulle skicka patienter till närmaste sjukhus med större volym (se det som ett tankeexperiment). Sju av dessa tio skulle då behöva skicka patienterna till en annan Region vilket sannolikt medför kostnader, administration och kanske en känsla av prestigeförlust på Regionkontoret. Man undrar ju om vi verkligen måste ha 21 Regioner i Sverige. För långa resor Kanske tänker man att resorna för patienterna skulle bli väldigt långa? Utan att göra anspråk på exakthet kan man med hjälp av Google Maps uppskatta att medelavståndet som patienterna skulle behöva resa är knappt 16 mil. Visst, det finns ett spann som sträcker sig från 4,5 km (sic) – 363 km men avstånden kan ju ändå sättas i relation till dagens situation där Kirunabor med rektalcancer reser, såvitt jag förstår, 345 km till sin kirurgi. Centralisera mera Jag inser att det säkert finns många kirurger runt om i landet som inte alls håller med om att antalet sjukhus i Sverige som utför rektalcancerkirurgi borde reduceras. Självklart ska man vara öppen för olika åsikter och möts man av övertygande argument måste man kunna ändra ståndpunkt. Min uppfattning är att det säkert skulle räcka med 20 (eller färre) rektalcancersjukhus idag och om 20 år, när organbevarande terapi slagit igenom på bred front, kommer vi antagligen behöva färre än tio sjukhus som kirurgiskt behandlar rektalcancer. Statistiska reflektioner Som en sista reflektion: I samma nummer av Svensk Kirurgi skriver Nyströmoch Gustafsson förtjänstfullt om preoperativ antibiotika9. Avseende figur 1 i deras artikel reflekterar författarna över den stora variationen i infektionsfrekvens när patientantalet understiger 100. I Sverige, över en tioårsperiod, var det endast två sjukhus som utförde fler än 100 höga främre resektioner vilket med stor sannolikhet medför analyssvårigheter. Rutegård är klok som diskuterar den eventuellt stigande anastomosläckagefrekvensen med försiktighet och redovisar årlig läckageincidens per sjukvårdsregion och inte per sjukhus i figur 3.  Referenser 1. Avlastande stomier och anastomosläckage vid främre resektion. Rutegård M. Sv Kir 2023;81:68-70. 2. Workload and surgeon’s speciality for outcome after colorectal cancer surgery. Archampong D, Borowski D, Wille-Jørgensen P, Iversen LH. Cochran Database of Systematic Reviews 2012. 3. The effect of hospital volume on shortterm outcomes of laparoscopic surgery for rectal cancer. A large-scale analysis of 37,821 cases on a nationwide administrative database. Oba T, Tomioka S, Sato N, et al. Dig Surg 2023; online ahead of print. 4. How far is too far? Cost-effectivness analysis of regionalized rectal cancer surgery. Leeds IL, Xu Z, Loria A, et al. Dis Colon Rectum 2023;66:467-476 5. Access to high-volume hospitals for highrisk cancer surgery for racial and ethnic minoritized groups. Salazar MC, Canavan ME, Holaday LW, et al. JNCI Cancer Spectr 2022;6:pkac024 6. Annual hospital volume and colorectal cancer survival in a population-based nationwide cohort study in Finland. Sarjanoja E, Klintrup K, Ohtonen P, Kauppila JH. Eur J Surg Oncol 2022;48:1650-1655. 7. Variation in the volume-outcome relationship after rectal cancer surgery in the United States: retrospective study with implications for regionalization. Becerra AZ, Aquina CT, Grunwald MW, et al. Surgery 2022;172:1041-1047 8. The effect of facility volume on survival following proctectomy for rectal cancer. Welten VM, Wanis KN, Madenci AL, et al. J Gastrointest Surg 2022;26:150-160. 9. Oral eller intravenös antibiotika inför tarmkirurgi – dags att byta regim i Sverige. Nyström P-O, Gustafsson UO. Sv Kir 2023;81:102-104. Rektalcancerkirurgi utförs på många sjukhus i Sverige och borde sannolikt centraliseras bättre. Kanske försvårar regionindelningen detta, menar författaren.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=