Svensk Kirurgi nr 3-23

118 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 Föreningsnytt Kallelse till årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening Plats: Kirurgveckan Örebro, Conventum Tid: Onsdag 24 augusti 2023, kl 10.00–10.45 Dagordning 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringsmän 5. Skattmästarens årsrapport 6. Svensk Kirurgi 7. Utbildningskommittén • Certifierade bakjourer 8. Programkommittén • Kirurgveckan 9. Internationella sekreteraren 10. Kommittén för kirurgisk forskning 11. Revisionsberättelse – ansvarsfrihet för styrelsen 12. Årsavgift för 2024 13. Stadgeenliga val: • val av ordförande 2024–2027 • val av internationell sekreterare 2024–2026 • val av chefredaktör 2024–2026 • val av två ordinarie revisorer 2024 • val av två revisorssuppleanter 2024 • val av två ordinarie fullmäktige i SLS, 2023–2024 • val av två suppleanter fullmäktige i SLS, 2023–2024 • val av ledamot till valberedningen, 2024-2026 14. Motioner/propositioner till Svensk Kirurgisk Förening • Förslag på namnändring av Kirurgveckan 15. Övriga frågor • Hedersledamot 16. Mötets avslutande Stockholm maj 2024 Andreas Muth Ann Kjellin Martin Almquist Vetenskaplig sekreterare Utbildningssekreterare Internationell sekreterare

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=