Svensk Kirurgi nr 5-23

249 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 ett möjligt trepartsbyte identifierades. Efter mycket logistik genomfördes operationerna där tre patienter transplanterades samma dag med njurar från tre levande anonyma donatorer. Samtliga sex operationer utfördes parallellt pa svenska sjukhus, och brådskande transporter av njurarna mellan enheterna genomfördes som de skulle. Saval donationer som transplantationer gick som planerat. Efter denna framgångssaga stärkes modet, men man insåg också att marknaden i Sverige var för liten och 2019 blev STEP i stället Scandinavian Transplant Exchange Program och inkluderade Norden. Detta innebär att marknaden blir större, det finns då större möjlighet att få träffar, men ökar också risken att få för många träffar, det kan då bli stockning i algoritmen. Därför måste man införa prioriteringsregler för vad algoritmen ska anse vara viktigast när man väljer ut potentiella mottagare. I STEP har man valt att högsta prioritet är att man skall kunna transplantera så många som möjligt. Andra prioritet är att ha kortare cykler, till exempel tre tvåpartbyten i stället för två trepartsbyten. Vidare prioriteras patienter med antikroppar som kan ha väldigt svårt att får en njure, och riskerar väntetider på många år. För att systemet skall vara tillförlitligt är det viktigt att marknaden betraktas som säker, man skall kunna lita på att informationen bli korrekt behandlad och ingen skall kunna hålla inne på information för att en Referat Kirurgveckan Fördelen med en tät marknad – man får oerhört många fler alternativ. Bild illustrerande det första STEP-utbytet. patient lättare ska bli transplanterad. STEP ligger numera under paraplyorganisationen Scandiatransplant, en organisation som tillhandahåller bland annat den totala logistiken för avlidna donatorer i Skandinavien och Estland med kontinuerlig online dokumentation. Framtida utveckling Vad är då framtiden för STEP och hur skall vi få ännu fler patienter transplanterade? Inflödet är viktigt, det behöver hela tiden fyllas på med nya donationspar som kan starta en kedja. De som blir kvar i systemet är ofta högt immuniserade. Norge och Finland är i uppstartsfas och man räknar därför att man kommer få in fler par. Informationen om STEP måste ut till allmänhet och profession, STEP patienterna går precis lika bra som sedvanlig living donor patienter; det finns data på två år och finns ingen anledning att tro att det skall gå sämre på fem år. I STEP programmet så blir ungefär 50 procent av alla deltagare till slut transplanterade inom ramen för STEP, de övriga kommer att stå kvar på väntelista för donation från avliden donator. Nu planeras att STEP ska bli nordeuropeiskt. Slutord Professorerna Lindnér och Andersson slutade sitt seminarium med att konstatera att fram till dags datum hade 55 personer som inte hade matchande levande donatorer fått nya njurar från levande donator. STEP har enligt beräkningar sparat en halv miljard svenska kronor, och nya körningar planeras varje kvartal. Årets Actaföreläsning var synnerligen inspirerande, inte bara för de fantastiska resultaten utan för att det visar hur långt man kan komma med att tänka utanför sin egen lilla box, hur personkemi och driv mellan två forskare kan förbättra vården, och inte minst hur viktigt det är att gå på föreläsningar för allmänheten. 

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=