Svensk Kirurgi nr 5-23

253 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Referat Kirurgveckan levnad på upp till fem år eller mindre sannolikt har liten eller ingen nytta av kirurgi. Utifrån dessa data skapades sedan The Age Gap Decision Tool, som finns tillgängligt online för alla (https://agegap.shef.ac.uk/) att använda. Verktyget består av ett formulär där man matar in ålder, tumörkarakteristika, samsjuklighet såsom hjärt-kärlsjukdomar, demens, diabetes etc samt frailty, det vill säga ADL. Förväntad överlevnad för behandlingsalternativen presenteras sedan i form av diagram för patienten, som därefter själv kan vara mer delaktig i behandlingsbeslutet. En randomiserad studie av centra i Storbritannien där hälften fick använda verktyget och hälften inte (21 resp 25 centra i vardera armen) visade intressant nog att användandet av verktyget ledde till mindre kirurgi (76 % vs 80 %) utan negativ inverkan på överlevnad (efter 36 månaders uppföljning). Patienterna rapporterade även att de kände sig mer delaktiga i behandlingsbeslutet. Slutsatser för den äldre kvinnan Lynda Wyld sammanfattade sin föreläsning med att de flesta kvinnor över 70 år är relativt friska och bör erbjudas kirurgi. För kvinnor kring 85–90 år med måttlig eller uttalad samsjuklighet så är nyttan av kirurgi mer tveksam och ett sätt att få patienterna mer delaktiga i behandlingsbeslutet är att använda The Age Gap Decision Tool. Den yngre kvinnan Nästa föreläsare, Irma Fredriksson från Bröstcentrum, Karolinska Sjukhuset i Solna, talade om bröstcancer hos yngre kvinnor och i huvudsak graviditetsrelaterad bröstcancer. Bröstcancerincidensen ökar med cirka en procent per år i Sverige och man ser även en incidensökning i den yngsta åldersgruppen. Yngre kvinnor har sämre prognos vilket delvis förklaras av mer avancerat stadium vid diagnos och ogynnsamma tumörkarakteristika. Vid vissa subtyper (Luminal B) tycks låg ålder vara en oberoende riskfaktor för sämre överlevnad4. Graviditetsrelaterad bröstcancer Graviditetsrelaterad bröstcancer definieras som bröstcancer diagnostiserad under graviditet eller inom ett år efter förlossning och inträffar ungefär var 3000:e graviditet. Incidensen stiger i takt med bröstcancer generellt, men också för att vi föder barn senare. Prognosen är sämre, men jämförbar med icke graviditetsrelaterad bröstcancer i motsvarande ålder om man justerar för tumörkarakteristika. Det finns några saker att tänka på vid graviditetsrelaterad bröstcancer. Vad gäller utredning så går det bra att genomföra mammografi och även ultraljud förstås men däremot inte MR med kontrast och man bör i möjligaste mån undvika CT, PET-CT och skelettscintigrafi. Om det är viktigt med fjärrmetastasscreening får man i stället göra vanlig lungröntgen och ultraljud av levern. Kemoterapi är kontraindicerat under första trimestern, men kan användas utan att man sett någon ökad risk för fostret i de senare trimestrarna. Endokrin terapi, antikroppsbehandling, immunterapi bör inte användas under graviditet, vad gäller PARP-hämmare och CDK4/6 hämmare finns ännu inga data. Det finns inte skäl att råda någon att avbryta graviditeten, vanligtvis ges kemoterapi fram till cirka tre veckor före beräknad partus och kan sedan återupptas eller så går man vidare med operation. Svenska siffror Amelia Chiarescu, även hon från Karolinska Sjukhuset och doktorand på KI, avslutade symposiet med en presentation av behandlingsskillnader och utfall för kvinnor över 60 år i Sverige. I genomsnitt avstås bröstkirurgi för 11,7 procent av patienter över 60 år med högst andel i Västra regionen (12,9 %) och lägst i Uppsala-Örebro regionen (8,7 %). Professor Wyld noterade att det är en mindre spridning jämfört med hur det ser ut i Storbritannien. I alla regioner ökade användandet av primär endokrin terapi från 80 år och uppåt, och analysen visade också generellt sämre överlevnad för den äldsta åldersgruppen.  Referenser 1. Morgan J. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014. 2. Tang et al. Jama Surg 2018. 3. Wyld et al. Eur J Cancer 2020. 4. Fredholm et al. Breast Cancer Res Treat 2016. Lynda Wyld - Professor of Surgical Oncology at University of Sheffield, UK and Consultant Oncoplastic Breast Surgeon at Doncaster and Bassetlaw Teaching Hospitals, UK. Secretary and President Elect of the UEMS Breast Surgery Exam Board. Past President of the British Association of Surgical Oncology and past Chair of the Education and Training Committee of ESSO. Fördelningen av bröstcancerincidens mellan olika åldrar 2021. Numbers of women with primary breast cancer by age in 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=