Svensk Kirurgi nr 5-23

256 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Referat Kirurgveckan Varför behövs ett vårdprogram? Bakgrunden är att denna stora patientgrupp handläggs väldigt olika vid våra sjukhus, vilket illustreras av en mycket stor variation av incidens mellan regionerna. En enkät som besvarats av 39 sjukhus ger också indikation på skillnader i handläggning. Detta visar på en förbättringspotential, både avseende resursutnyttjande och patientsäkerhet. Tre grundläggande slutsatser i vårdprogrammet Vårdprogrammet är omfattande och täcker i princip hela kunskapsområdet kring appendicit. På grund av begränsat utrymme valde Roland Andersson att presentera tre grundläggande slutsatser från vårdprogrammet som har stor betydelse för handläggningen av patienter med misstänkt appendicit. Komplicerad och okomplicerad appendicit – två olika entiteter Den första slutsatsen handlar om synen på komplicerad och okomplicerad appendicit. En växande mängd epidemiologiska, genetiska, immunologiska och biokemiska data visar på tydliga skillnader mellan patienter med komplicerad och okomplicerad appendicit. Immunologiska skillnader kan ses långt efter att patienten opererats för appendicit vilket stöder att dessa är konstitutionella snarare än resultat av en pågående appendicit. Detta talar för att komplicerad och okomplicerad appendicit är två olika entiteter snarare än olika stadier av sjukdomen (Andersson 1994, Livingston 2007, Rubèr 2006 och 2010, Kiss 2021). Okomplicerad appendicit kan spontanläka En andra slutsats är den växande mängd data som talar för att okomplicerad appendicit kan spontanläka. Flera studier som randomiserat mellan tidig diagnostisk laparoskopi och expektans upptäcker tre till fyra gånger fler patienter med appendicit i gruppen som laparoskoperats medan de läker odiagnostiserade i den konventionellt handlagda gruppen (Champoult 1993, Decadt 1999, Morino 2006, Schietroma 2007). Samma resultat ses vid ökad användning av bilddiagnostik, som leder till ökad frekvens av upptäckt och behandlad appendicit som annars skulle tillåtits läka odiagnosticerade. Två studier som randomiserat mellan datortomografi och aktiv observation har visat att aktiv observation följt av selektiv bilddiagnostik ger färre operationer, kortare vårdtid och lägre kostnad (Andersson 2017, Lastunen 2012). I två studier randomiserades patienter med förmodat okomplicerad appendicit till behandling med antibiotika eller placebo. Lika stor andel patienter läkte i båda grupperna, vilket visar på en stor potential till spontanläkning och att antibiotika inte har någon påvisbar effekt för läkning av okomplicerad appendicit (Park 2017, Salminen 2022). Vårdprogrammet avråder från antibiotika utan operation Utifrån dessa resultat, som talar för att spontanläkande appendicit är vanligt och att två placebokontrollerade studier inte sett någon effekt av antibioNya riktlinjer för appendicit Vid Kirurgveckan i Örebro presenterades SKR’s arbete att ta fram ett vårdprogram för akut appendicit. Arbetsgruppen, som utsetts av SKR, består av Martin Salö (ordförande), Roland Andersson, Anders Rosemar, Sara Sohlberg, Catarina Tiselius och Elin Öst. Roland Andersson sammanfattar här de viktigaste punkterna i vårdprogrammet. ROLAND ANDERSSON Jönköping rolandersson@gmail.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=