Svensk Kirurgi nr 5-23

258 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Referat Kirurgveckan För att underlätta bedömningen och öka reproducerbarhet är den graderad från ingen till kraftig i fyra steg. Använda AIR score En studie av Andersson 2021 är ett exempel på hur patienter med misstänkt appendicit kan fördela sig enligt AIR score (Figur 2). Tjugosju procent av patienterna hade en score <4. I denna grupp hade mindre än en procent komplicerad appendicit. Patienter i denna grupp som är opåverkade kan utan risk observeras i hemmet med en planerad uppföljning inom ett dygn (Figur 3). Om denna grupp Figur 2. Fördelning av patienter med komplicerad och okomplicerad appendicit och utan appendicit enligt AIR score vid den största valideringen (Andersson 2021). Andersson 2021 Figur 3. Rekommenderad algoritm för en riskstratifierad handläggning baserat på AIR score. skulle undersökas med bilddiagnostik skulle man kanske identifiera de få patienter som har appendicit, men samtidigt sannolikt få en betydande andel med falskt positiva resultat. Den riskstratifierade handläggningen ger här ett snabbt beslutsunderlag och besparar väntetid och kostnad för en omotiverad bilddiagnostik. Gruppen på nio procent med score >8 har en mycket hög sannolikhet för appendicit (87 %) varav majoriteten är komplicerade. Patienter i denna grupp är oftast ordentlig sjuka med tydlig peritoneal retning och stark inflammation. Bilddiagnostik kan vara indicerat för differentialdignostik och vid symtomduration mer än tre dygn för att upptäcka de med abscess eller flegmone. För övriga rekommenderar vi diagnostisk laparoskopi utan föregående bilddiagnostik eftersom bilddiagnostik aldrig kan utesluta appendicit hos denna grupp. Slutkommentar Vårdprogrammet är ett mycket stort arbete. De punkter som Roland tagit upp är bara några glimtar, men berör några grundläggande faktorer som har stor betydelse för resten av vårdprogrammet. Gruppen är medveten om att det kan bryta mot många lokala traditioner. Arbetsgruppen önskar därför en fortsatt dialog med kollektivet av kirurger, och välkomnar utbildningsinitiativ kring denna viktiga grupp av patienter.  Referenser Andersson R, Hugander A, Thulin A, Nystrom PO, Olaison G. Indications for operation in suspected appendicitis and incidence of perforation. BMJ. 1994 Jan 8;308(6921):107-10. Livingston EH, Woodward WA, Sarosi GA, Haley RW. Disconnect between incidence of nonperforated and perforated appendicitis: implications for pathophysiology and management. Annals of surgery. 2007 Jun;245(6):886.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=