Svensk Kirurgi nr 5-23

262 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Referat Kirurgveckan sluta rekommenderas användning av VAWCPOM (Vacuum assisted Wound closure with onlay mesh) av Agger. Akut-på-kronisk tarmischemi Mahia Aivaz Ihari, kärlkirurg och Hanna de la Croix, kirurg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, sammanfattade kronisk tarmischemi med citatet ”The diagnosis is impossible, the prognosis hopeless and the treatment useless” av A.J. Cokkinis 1926. Mycket har förbättrats sedan dess, men det som fortfarande kännetecknar kronisk tarmischemi är svårigheterna att ställa diagnosen. Kronisk tarmischemi definieras som minskat blodflöde till GIkanalen under minst tre månaders tid. Symtomen är mycket mer diffusa än vid akut tarmischemi, och många patienter går flera år innan korrekt diagnos ställs. Nyttan med ett multidisciplinärt arbetssätt lyfts fram av föreläsarna. Klassiska symtom innefattar postprandiell buksmärta så kallad bukangina, viktnedgång och maträdsla. Sjukdomen är vanliTake home message kronisk tarmischemi: • Viktig diagnos att komma ihåg. • Tänk på diagnosen tidigt. • Arbeta multidisciplinärt vid utredning av patienter med misstänkt kronisk tarmischemi. gare hos kvinnor än hos män. Riskfaktorer för kronisk tarmischemi är desamma som för övrig atherosklerotisk sjukdom. Det är relativt vanligt med ateroskleros i visceralkärlen i den äldre befolkningen, men många har inga kliniska symtom. Tack vare tarmens goda kollateralcirkulation krävs oftast att två av tre mesenterialkärl är kraftigt förkalkade innan man får symtom och hos majoriteten av patienterna är a. mesenterica superior påverkad. Behandling Akut-på-kronisk tarmischemi innebär en försämring av tidigare kronisk tarmischemi och även i dessa fall kan diagnosen vara svårställd. Ofta kan försämringen bero på andra faktorer än själva stenosen, som till exempel infektion eller anemi. Behandling av kronisk tarmischemi med eller utan akuta inslag kan vara både öppen eller endovaskular och syftar i första hand till att återställa cirkulationen till a. mesenterica superior antingen genom bypass-kirurgi eller PTA och stentning med eller utan föregående trombolys. Faktorer som styr behandlingsval är patientens allmäntillstånd, komorbiditeter och hur pass omfattande lesionerna är. I regel räcker det att behandla ett visceralkärl och då i första hand a. mesenterica superior.  Early cancer in upper GI including ERCP & EUS With live sessions and dedicated program for physicians and nurses Save the date, preliminary programme on website now! 7-8 December 2023 - Stockholm, Sweden karolinskalive.com 6th Karolinska Live

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=