Svensk Kirurgi nr 5-23

263 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Referat Kirurgveckan Tyreoideacancer – nutid, trender och framtid Under Kirurgveckans torsdageftermiddag, bjöds det på en paneldiskussion med Jakob Dahlberg (kirurg, Sahlgrenska), Carolina Nyhlen (kirurg, Karolinska sjukhuset) och Christofer Julin (patolog, Karolinska sjukhuset). Moderator för sessionen var Matilda Annebäck, representant för Svensk förening för endokrin kirurgi. Genomgången av den senaste forskningen inom molekylärbiologi och målriktad terapi var en höjdpunkt. Nya insikter i de genetiska mekanismerna bakom tyreoideacancer och utvecklingen av riktade behandlingar diskuterades i detalj. Tyreoideacancerbehandling kräver en multidisciplinär handläggning, inkluderande kirurger, onkologer, patologer och radiologer, vilket framgick tydligt under symposiet. Tyreoideacancer registret Symposiet inleddes av Jacob Dahlberg som denna gång inte redovisade resultat utan fokuserade på de problem som tyreoideacancer registret dras med. Det är ett nationellt kvalitetsregister som startades 2013, i samband med införandet av vårdprogrammet och innehåller data från cirka 4000 patienter. Syftet med registret är att kunna övervaka och utveckla den egna verksamheten genom att jämföra egna kvalitetsindikatorer med andra sjukhus. Det finns andra överlappande register, till exempel Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery eller SQRTPA. Registren använder olika plattformar och försöken att undvika dubbelregistrering har misslyckats på grund av tekniska skäl. Den största utmaningen är täckningsgraden i registret, som varierar kraftigt över hela Sverige. Ett annat problem är den komplicerade inrapporteringen, vilket registergruppen arbetar med för att förenkla formulären. Validering av registret är också en utmaning vilket gör det svårt att använda för forskning. I diskussionen framhölls att den viktigaste parametern i ett register är uppföljningen, så att vi vet vad som händer med våra patienter. Tyvärr är täckningsgraden för uppföljning låg i hela landet. En synpunkt som framfördes var att om vi fortsätter på samma sätt som nu måste vi överväga att avsluta registret. En optimal lösning vore att ha ett enda grundregister. I Sverige finns det nu flera register och olika journalsystem som inte kommunicerar med varandra. I en tid av AI och IT-utveckling hoppas man på att det inom en snar framtid blir mycket enklare att registrera data och använda dem för att utvärdera vårt arbete och forskning. Ny WHO klassifikation av tyreoideacancer Christofer Juhlin presenterade den nya WHO-klassifikationen som trädde i kraft 2022 och innefattar betydande förändringar avseende tyreoideacancer. Den introducerar subtyper av papillär tyreoideacanTyreoideacancer Tyreoideacancersymposiet på Kirurgveckan i Örebro hade som huvudsyfte att belysa de senaste framstegen inom diagnostik, behandling och uppföljning av tyreoideacancer. RÓBERT KOTÁN Linköping robert.kotan@regionostergotland.se HELENE LINDFORS Sundsvall helene.lindfors@rvn.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=