Svensk Kirurgi nr 5-23

266 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Referat Kirurgveckan Per-Ola Granberg Granbergsföreläsningen hålls varje år på Svensk Förening för Endokrinkirurgis program på Kirurgveckan av en internationell gästföreläsare till Per-Ola Granbergs minne (1921– 2014). Granberg var överläkare och professor på Karolinska sjukhuset fram till pension 1986. Han spelade en stor roll i utvecklingen av och internationellt kunskapsutbyte inom endokrinkirurgi. Han deltog i grundandet av internationella endokrinkirurgiska föreningen 1979, där han var president 1983–85. Många av hans efterföljare fortsatte med tjänstgöring på olika kliniker runt om i världen. Han var ledande i att sprida kunskap om den svenska metoden med finnålscytologi som primär undersökning vid knölar i sköldkörteln, vilket gäller även idag. Sist men inte minst är han känd för att ha lanserat begreppet att endokrinkirurger är the friendly surgeons. En term som gällde honom själv och säkert även för vår gästföreläsare den här Kirurgveckan. Katrin Brauckhoff Docent Brauckhoff utbildades i Tyskland och sedan 2008 har hon arbetat som överläkare på sektionen för bröst- och endokrinkirurgi vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, Norge. Hon är ordförande för den norska föreningen för bröst- och endokrinkirurgi och leder forskargruppen The Neck Endocrine Disease Research Group vid Bergens Universitet, som har ett betydande antal publikationer som sträcker sig över ämnen såsom medullär tyreoideacancer, intraoperativ nervmonitorering, röstförändringar efter tyreoideakirurgi och multimodal avbildning av differentierad tyreoideacancer. Som SFEK styrelse hade vi äran att välkomna Katrin Brauckhoff i ett vackert och soligt Örebro. Hon hade turen att få bekanta sig med svenska transportsystemet innebärande den här dagen trasiga tåg och okända väntetider. Vi var glada att hon kom i mål i tid och kunde berätta om utmaningar i diagnostik och behandling av medullär tyreoideacancer på torsdagens Granbergsföreläsning. Medullär tyreoideacancer Medullär tyreoideacancer är en sällsynt endokrin tumör som står för en–två procent av all tyreoideacancer. I Sverige diagnostiseras medullär tyreoideacancer hos cirka 15–17 patienter årligen. Medullär tyreoideacancer härrör från de kalcitoninproducerande C-cellerna i sköldkörteln. Serumkoncentrationen av kalcitonin har därför stort diagnostiskt värde som tumörmarkör. Serumkoncentrationen av karcinoembryonalt antigen (CEA) ökar också ofta, men detta är mindre specifikt för medullär tyreoideacancer. Sjukdomen kan uppstå sporadiskt eller vara familjär, 25 procent av fallen. Sporadisk medullär tyreoideacancer Sporadisk medullär tyreoideacancer är lika vanlig hos kvinnor och män, upptäcks vanligen vid 40–50 års ålder som en solitär knöl i sköldkörteln. Ofta finns redan lymfkörtelspridning vid diagnos. Diagnosen ställs med Utmaningar i diagnostik och behandling av medullär tyreoideacancer Medullär tyreoideacancer utgör en liten del av all tyreoideacancer men viktig att känna igen och kunna diagnostisera preoperativt, inte minst på grund av associationen med feokromocytom vid vissa ärftliga former. Utmaningar inom diagnostik och operativ handläggning diskuterades under Kirurgveckan. FRANCISCA JORNA Trollhättan francisca.jorna@vgregion.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=