Svensk Kirurgi nr 5-23

268 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 således en motsättning mellan onkologisk och kirurgisk risk. Ultraljud är viktigt för att bedöma lymfkörtlar lateralt på halsen men kan tyvärr inte detektera mikrometastaser och når bara en sensitivitet på 85 procent. En bättre diagnostisk prediktor för lymfkörtelspridning vid medullär tyreoideacancer är önskvärd. Forskning visar att intakt tumörkapsel och <20 procent desmoplastiskt stroma kan kopplas till frånvaro av lymfkörtelspridning i patienter med unifokal sporadisk medullär tyreoideacancer. Desmoplasi är ett paraneoplastiskt format kollagenrikt stroma i sköldkörteln och kan betraktas som ett mått för aggressivitet. Båda egenskaperna kan bedömas under operationen via fryssnitt, vilket skulle kunna leda till cirka halvering av dagens lymfkörtelutrymningar5. Referat Kirurgveckan Hemityreoidektomi som definitiv behandling för medullär tyreoideacancer, är ett alternativ om patient inte har någon RET mutation, ingen lymfkörtelspridning och normalt eller omätbart serum-kalcitonin efter radikal hemityreoidektomi. Sedan 2013 har fem patienter behandlats på det sättet och följts på Haukeland Universitetssjukhus med bra resultat. Använd kalcitonin rätt Katrins Brauckhoffs viktigaste budskap var att kalcitonin är en utmärkt markör för att upptäcka medullär tyreoideacancer och förutsäga bot under uppföljningen. Vid primär kirurgi ska centrala lymfkörtlar exstirperas. Kalcitoninvärdena kan inte användas som enda faktor för att bestämma om lateral halslymfkörtelutrymning behöver utföras. Det var en givande och intressante torsdagseftermiddag med mycket diskussion och trevligt mingel. Hoppas att det var en inspiration för många och att vi som Svensk förening för endokrin kirurgis styrelse, kan fortsätta stimulera internationellt utbyte på många sätt, enligt Granbergs exempel.  Referenser 1. Machens et al. Br J Surg. 2020; 107(6): 695–704. 2. Randolph et al. Thyroid. 2022; 32(9):1069-1076. 3. Opsahl et al. Eur Thyroid J. 2019; 8(3): 159–166. 4. Van Beek et al. Br J Surg. 2021; 108(6): 691–701. 5. Machens et al. Surgery. 2022; 171(2):36036. EndoVascular resuscitation and Trauma Management (EVTM) Hands-on Workshop, January 2024 (date TBA) Örebro University Hospital, Sweden The aim of this two day workshop is to train, stimulate discussion, mutual learning and sharing of experiences while practicing EndoVascular resuscitation and Trauma Management (EVTM) using a multidisciplinary team approach with emphasis on local resources. “No ego, just good science, care and collaboration” is the main motion of the event. Target: Surgeons, Vascular, IR, ED, Intensivists, Trauma, civilians and Military with interest in trauma/bleeding/resuscitation, emergency & pre-hospital teams Workshop Director: Tal Hörer and David McGreevy Workshop Registration: tal.horer@regionorebrolan.se; david.mcgreevy@regionorebrolan.se Cost: (Cover expenses only): 500Eu. 400Eu for EVTM Society members, TBA Place: Facility for experimental studies and surgical training, Örebro University Hospital

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=