Svensk Kirurgi nr 5-23

274 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Referat Kirurgveckan Uppgiften som studierektor Det är en stor ära att erhålla priset för årets studierektor. Jag fick mitt studierektorsuppdrag för drygt ett år sedan på kärltoraxkliniken vid Örebro Universitetssjukhus där jag jobbar som kärlkirurg. Att vara studierektor är en rolig och stimulerande utmaning. STläkarnas engagemang och de positiva förändringar vi har åstadkommit tillsammans ger mig energi att fortsätta förbättra deras tillvaro. För mig har det varit viktigt att ha regelbundna möten med våra ST-läkare, att vara närvarande, lyhörd och kartlägga vilka frågor de vill att man ska jobba med. En engagerad studierektor måste ha tid och intresse för sina ST-läkare och se dem både som individer och som grupp för att kunna erbjuda rätt stöd. Det är också viktigt att ST-läkarna är delaktiga både i förändringsarbete och sina utbildningar för att kontinuerligt utvärdera utbildningsaktiviteter och ändra delar av konceptet om det inte fungerar. En av de viktigaste uppgifterna för en studierektor är att uppmärksamma och försvara utbildningsklimatet i verksamheten. Man behöver påminna erfarna kollegor, handledare och ledningsgruppen att utbildningen måste ta tid även om det är på bekostnad av effektivisering. En av förändringarna som vi har gjort under året är att fokusera på att förbättra strukturen av ST-utbildning i klinisk vardag. Vi försöker att ha ett utbildningsfokuserat veckoschema som dag för dag värderar att arbetsuppgifter fördelas utifrån behov av utbildning och strukturerar om därefter. Strukturerad utbildning Den nationella kampanjen ”Ge kniven vidare” har sedan länge funnits i syfte att förbättra och strukturera den kirurgiska träningen. Den är känd hos alla kirurgiska enheter men ibland glömmer vi faktiskt att ”ge kniven vidare” i den kaotiska vardagen med allt vad den innebär. Genom att ST-läkarna ger feedback till specialister i egenskap av klinisk handledare kan vi förstärka ”Ge kniven vidare” konceptet. Det ska vara naturligt att återkoppla till kliniska handledare precis som man ger återkoppling till ST-läkare. Att ha en strukturerat utbildning underlättar för ST-läkare som ofta i början på utbildningen känner att det är omöjligt att få grepp om alla kunskapsområden, speciellt inom ett fält som kärlkirurgi som ständigt rör på sig. Genom att skapa ett internt flödesschema och tydliggöra vad man förväntas kunna efter år ett, två och så vidare kan man underlätta för STläkare och samtidigt balansera och motverka konkurrensen om operationer på en sektion. Hantera utmaningar Som studierektor kan man stöta på olika problem, allt från att man saknar mandat till att genomföra förändringsarbete till ST-läkare som inte är engagerad eller att randningen för ST-läkare inte fungerar tillfredställande. Jag tycker att man kan lösa många problem genom att ha en bra dialog med chefen, handledare samt ST-läkarna. Vi försöker att lösa problemen tillsammans. Det är viktigt att alla som är involverade i ST-utbildningen förstår att det handlar om ett givande och ett tagande. Jag har varit studierektor kort tid och mina förhoppningar och mitt mål är att fortsätta förbättra utbildningsklimatet och skapa en trygg miljö för ST-läkarna och även för nya specialister att växa till duktiga kärlkirurger och handledare till nya STläkare.  Årets studierektor 2023 Utmärkelsen som årets studierektor delades på Kirurgveckan ut till Khatereh Djavani Gidlund i Örebro. Här beskriver Khatereh själv sin verk- samhet som studierektor och vad hon upplever som viktiga faktorer för att ge en bra utbildning till blivande kirurger. KHATEREH DJAVANI GIDLUND Örebro khatereh.djavani-gidlund@regionorebrolan.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=