Svensk Kirurgi nr 5-23

279 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Faktaruta Kärlnamn LTAP – lateral thoracic artery perforator LICAP – lateral intercostal artery perforator MICAP – medial intercostal artery perforator AICAP – anterior intercostal artery perforator lateralsidan och fortsätta längs submammarfåran. Som vid all kirurgi mobiliserar man bara så mycket man behöver men inte mer. Och man ska verkligen akta sig för alltför fettrika bröst där vävnad inte tål förflyttning utan lätt smulas sönder. Rotationen ger större flexibilitet för fyllning av defekter framför allt i övre inre delen av bröstet, och bröstets form blir något rundare än med sedvanliga förskjutningslambåer till exempel kaudalt ifrån. Om en reduktionsplastik ska göras liknar den i Nottingham mycket vår gängse teknik, dvs man använder dubbla lambåer eller förlängda lambåer om tumören ligger utanför ritningen. Perforantlambåer Perforantlambåer används för att fylla defekter efter en tumörresektion mest i den laterala delen av bröstet och består av dermis och fettvävnad men inte muskel, från angränsande områden så som love handles bredvid bröstet med cirkulation via LICAP eller en lite valk nedanför bröstet och kärlen därtill heter MICAPs eller AICAPs. Lambån överlever på ett eller flera av dessa perforantkärl och roteras eller vänds in i bröstet. Fördelen är att ärret då inte syns på själva bröstet utan istället i submammarfåran och ut mot ryggen. Man behöver oftast inte tänka på bröstsymmetri, till skillnad från till exempel vid reduktionsplastik där det är vanligt att utföra bilateral bröstkirurgi. I Nottingham utför kanske fem av åtta bröst- eller plastikkirurger perforantlambåer. Jag måste erkänna en alldeles egen förälskelse som drabbade mig i Nottingham, lilla fina lateral thoracic artery perforator eller kort LTAP. Kärlet är obehagligt nära granne till sentinel node (ifall ni undrar varifrån det ibland blöder så irriterande envist när ni gör sentinel node-biopsin. Nu har ni ett namn på eländet) och förlöper under axillarfascian längs med pektoralismuskelns kant. Den kan lätt hittas med en Doppler om man bara håller apparaten lite vinklat och inte rakt på som man gör för att hitta de korta perforanterna som kommer upp mellan revbenen då LTAP har ett lite längre förlopp. Om man baserar en perforantlambå på LTAP kan man nå defekter lite längre medialt i bröstet än om man använder en LICAP. Men för det mesta kan man spara både LTAP och en eller flera LICAP lateralt om bröstet så att man kan lita ännu bättre på en perforantlambå. Detta gör också att lambån då snarare vänds över i stället för att roteras in i defekten som man kan göra om lambån baseras på en enstaka LICAP. Personligen tycker jag att det känns fint att veta att det finns fler kärl som försörjer lambån med blod och syre. Blandade subspecialiteter Det är värt att nämnas att man inte lägger mycket vikt vid kirurgens specialitet i Nottingham, man kan vara en plastikkirurg som har lärt sig den onkologiska bröstcancerkirurgin och opererar både resektioner och rekonstruktioner, eller en bröstkirurg som har lärt sig de plastikkirurgiska teknikerna som behövs för bröstcancerpatientens behov. Mikrokirurgin är nog det enda området som bara plastikkirurger har hand om, även om några av dessa plastikkirurger också gör helt vanliga partiella mastektomier. Stämningen i ett sådant gäng som inte bryr sig mycket om vilken bakgrund man kom ifrån är öppen och det är högt i tak. Man tittar ofta på patienter tillsammans på mottagningen, har gemensamma ronder och diskuterar olika strategier både för den primära kirurgin och för eventuella komplikationer. Det märks tydligt att verksamheten har byggts upp över lång tid av två utmärkta kirurger varav en från plastikkirurgin och en från bröstkirurgin, som båda har ett öppet sinne och en stark samarbetsvilja. Vill ni uppleva samarbetsandan själva så åk till ORBS, deras årliga konferens, som är produkten av ett alldeles unikt och harmoniskt äktenskap mellan det bröstkirurgiska och det plastikkirurgiska perspektivet. Ett givande besök Sammanlagt fick jag uppleva en oerhört inspirerande tid i Nottingham, lärde mig mycket kirurgisk teknik och anatomiskt tänk, och kunde bevittna Douglas enorma fingerfärdighet, kreativitet och omsorg som är helt enastående. Samtidigt är det lätt att nu ännu mer uppskatta vår fina logistik med alla rutiner och flödestänk, och våra moderna lokaler. Det känns som en stor gåva att få ha varit med i Douglas team och att nu kunna prova själv och rådfråga honom kring komplexa fall som den skickliga pedagogen han är. Och roligt nog får vi välkomna Douglas till Stockholm igen till nästa års onkoplastikkirurgiska workshop 16–17 maj 2024 i Steningevik!  Reseberättelse Glöm inte meddela adressändring och ny mailadress till kansliet@svenskkirurgi.se Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=