Svensk Kirurgi nr 5-23

280 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Reseberättelse Allmängiltiga utmaningar i cancervården Det första som slog mig i Tokyo var inte skillnader, utan hur väl integrerad den kirurgiska världen är och hur cancervårdens grundläggande utmaningar är desamma över landsgränserna. Trots det finns många olikheter som motiverar utbyten, och att efter första halvåret som nyfärdig specialist vid HPBsektionen på Karolinska få komma som gäst till lever-, pankreas- och gallvägskirurgiska sektionen vid Cancer Institute Hospital (CIH) har varit otroligt lärorikt. Jag vill först och främst rikta ett stort tack till hela teamet vid CIH, till mina chefer och mentorer där: professor Yu Takahashi och dr Yosuke Inoue, och min handledare dr Atsushi Oba; men också till min hemklinik, medicinsk enhet Övre Buk och sektionen för Lever- och Pankreaskirurgi som stöttat, uppmuntrat mig och gjort det möjligt att resa. Cancer Institute Hospital Sjukvården är allmän, försäkringsfinansierad, och mindre tydligt centraliserad än i Skandinavien. Kanske påminner det japanska sjukvårdssystemet på så sätt mer om det i till exempel Tyskland eller Italien. Cancer Institute Hospital vid Japanese Foundation for Cancer Research är ett stiftelsedrivet, sekelgammalt comprehensive cancer center i Tokyo. Sjukhuset, med 700 sängplatser, ligger i Ariake i Tokyobukten. Här görs årligen 8000 ingrepp. På sjukhuset finns bland annat thoraxkirurgi, gynekologisk cancerkirurgi, tumörortopedi och plastikkirurgi. Lever-, pankreas- och gallvägskirurgiska sektionen är en av Japans största, och del av en stor GI-kirurgisk klinik med kolorektal-, esofagus- och ventrikelkirurgi. Sjukhusdirektör är ventrikelkirurg professor Takeshi Sano. Sedan snart tio år finns en nära samverkan mellan den övre GI-kirurgin på CIH och Karolinska, där kliniska fellows från Tokyo regelbundet tjänstgör vid sektionen för esofagus- och ventrikelkirurgi i Stockholm, tack vare ett nära samarbete mellan professor Sano och professor Magnus Nilsson. Perihilärt kolangiocarcinom Målet med mitt utbyte har varit att ta del av den högspecialiserade behandling av perihilärt kolangiocarcinom och lokalt avancerad pankreascancer som bedrivs här, och att genomföra en jämförande postdoktoral studie kring kirurgisk behandling av just perihilärt kolangiocarcinom. I mitt avhandlingsarbete fokuserade jag på preoperativa prognosfaktorer vid gallvägscancer: betydelsen av systemisk inflammation och mer specifika immunmarkörer, postoperativ prognos vid perihilärt kolangiocarcinom hos patienter med underliggande primär skleroserande kolangit, och betydelsen av lokal tumörspridning vid intrahepatiskt kolangiokarcinom1. Kirurgi vid perihilärt kolangiocarcinom och lokalt avancerad pankreascancer Under vintern och våren har jag haft möjlighet att arbeta som klinisk fellow och postdoktor vid Cancer Institute Hospital i Tokyo, Japan. Att ta del av den fokuserade kirurgiska träningen, teamarbetet och helhetsperspektivet på patienten här har varit mycket inspirerande. I denna reseberättelse vill jag ge några glimtar av dessa erfarenheter. HANNES JANSSON Stockholm hannes.jansson@regionstockholm.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=