Svensk Kirurgi nr 5-23

236 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 BENGT IHRE RESEARCH FELLOWSHIP Bf oernsgktni nIghsraen s lRa ge.s eSaor cmh FFeel llol oww sähri p d uä r i n bi nj ut ed e nb atrial l eetttt ni naot mi o ngeal sl tt rnoäetnvteerrko lbo eg si .t åGeenndoema vt v åS voebr li iggeast of rr iäsmk as t ma öf ot er snk pa er er år får du en unik möjlighet att nätverka och bygga nya f pt o i r l r l o sj s k e t a k ö r t d e . i f ö B n r e ä nr k a g li tn s i I a s h m k r a a e r f b R o e e r t s s e e k an m r in c e h g d s Fp fl e r e l o r lo a je wk a t s v h u i S n p v d e g e r e r ig r t e v m s å ö fr å j ä l r i m s g h t s i e t d a t inom gastroenterologi och gastrokirurgi. VAD INNEBÄR ETT FELLOWSHIP? Eg et tr fsot rösdk tni il nl eg ns sltäökda rgee no oc hm kBl ienni sgkt fI oh rr sekRa re es eeaf rt ec rh dFi es lpl ou wt ast hi oi pn u ia n t t t o f öm r m a F e k e d l l i l no i h w s a k s n a h d i s p l t e - u d p d n r i o i e n g r g r p s a å - m sm i o n c e h h t e r m e fo l k a r t l s i e k n r n i a k i d n i e g s s u a r m n e i s a v u r e b r r s s e e i t t r e e mte k e n u d n o d n ch e a etablerade nätverk. Stipendieprogrammet individualiseras ef ifnt ea rn ssiöe kr aa n ddee o ct hi l l k apnr okjoe mk t me t a ak tnt uitnnkal u dkeorsat ndaedl earvn al ö ns åssaommt a Lst n ä a s a t li m y s s t e i e k r r k o , o f m o n r s p s u k r l o n tt g i j n r ä a g n m s s s t m k e ö r e , t t e e p r t s i å k k w t o il r w l s m w tå e . n i d h d r m , e l f e a e r b l a l o o s r w o at m s i h v i k a p r . r ä s e v e s s upr ås eprl aotcsh. Jag blev antagen som en Bengt Ihre Research Fellow 2022 efter att ha sökt programmet vid ett par tillfällen tidigare, samtidigt som jag successivt under tiden hade arbetat fram en mer tydlig och självständig forskningslinje med fokus på utredning och behandling av patienter med kolorektal cancer. Min forskning ligger nära min kliniska vardag som kolorektalkirurg med cancerinriktning. Ihre fellowshipet har inte bara givit ett ekonomiskt välkommet tillskott, utan främst en unik möjlighet att få träffa och ta del av ett nätverk med erfarna forskare. Träffarna har inneburit en fantastisk möjlighet att ta del av andras forskning samt att få presentera ens egna projekt inför ”nya” ögon och öron. Jag insåg ganska snabbt att man har en otrolig tillgång till väldigt kloka personer som lyssnar och kommer med tips, råd och ställer frågor som får en att se sitt projekt ur andra perspektiv. Just blandningen av gastromedicinare och kirurger (både övre och nedre), prekliniska och kliniska forskare – alla med olika erfarenheter – bidrar till en dynamik som är svår att få ta del av i annat sammanhang. Som relativ ny postdoc kan jag ibland uppleva att man balanserar mellan kravet att påvisa självständighet samtidigt som man är i behov av förebilder och mentorer. Att i denna familjära grupp, ledd av director för fellowshipet, få presentera sin forskning samt kunna lyfta utmaningar såväl som framtida förhoppningar har varit oerhört värdefullt. Jag har fått återkoppling på allt från studiedesign till analyser och tips på framtida forskningsprojekt och samarbeten. Utöver att få del av andras forskningsprojekt, vilket varit otroligt Bengt Ihre Research fellowship – erfarenheter JENNIFER PARK Göteborg jennifer.park@vgregion.se lärorikt och inspirerande, har träffarna haft flera inbjudna gäster som delat med sig av sin kunskap inom relevanta ämnen såsom studiemetodik, onkologi, handledning och statistik mm. Tiden som fellow är på sin sluttamp och det är med stor glädje jag ser fram emot att fortsätta som medlem i nätverket. rogrammet på www.ihrefellowship.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=