Svensk Kirurgi nr 1-24

1 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Innehåll Ledaren Gott nytt kliniskt forskningsår 2024 Karolin Isaksson, Lund.......................................................................................................3 Chefedaktören reflekterar Man måste tänka på hur man ska göra det man ska göra Jonas Wallinder, Sundsvall................................................................................................5 Kolumnen Kunskapsstyrning Varför tycker allmänläkare inte om kunskapsstyrningen? Magnus Isacson, Stockholm..............................................................................................6 Professionens medverkan och inflytande avgörande när nya kunskapsstöd ska tas fram Cia Ihre Lundgren, Stockholm...........................................................................................8 Kunskap inom vården Linus Axelsson, Karlskrona.............................................................................................11 Kunskapsstyrningen för kirurgi och plastikkirurgi Anna Elander, Göteborg.................................................................................................12 Kunskap och kompetens i sjukvården Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister..............................................................15 Kirurgveckan 2024 Välkomna! Per Hede, Karlstad..........................................................................................................16 En ny struktur på Kirurgveckan Andreas Muth, Göteborg...............................................................................................19 Akut- och traumakirurgi Krigskirurgi i Sverige ritas om – från att göra allt för en till att göra tillräckligt för många M Öman, Umeå, H Lund, Sunderbyn, P Galos, Uppsala.................................................20 Bakjoursfall del 1 Oproportionelig kraftig akut buksmärta efter lindrigt trauma Henrik Bergenfeldt, Jonas Bläckberg och Caroline Williamsson, alla Lund....................23 Akut- och traumakirurgi Utveckla akutkirurgin – den behövs i freds- och krigstid Lovisa Strömmer, Stockholm..........................................................................................24 Klinisk forskning Konkurrenskraftig sjukvård Martin Almquist, Lund. ..................................................................................................28 KKF:s ordförande slutar när forskningens år nalkas Lisa Rydén, Lund.............................................................................................................30 Bakjoursfall del 2 Svar på bakjoursfallet Henrik Bergenfeldt, Jonas Bläckberg och Caroline Williamsson, alla Lund....................32 Bakjoursskola Bakjoursskola i kolorektal Kirurgi på Skånes universietssjukhus H Jutestam, M Sadeghi, O Hallböök, G Heinius, P Buchwald.........................................35 Ny teknik Kolangiopankreatoskopi – en personlig resa i gallvägar och pankreas Urban Arnelo, Umeå......................................................................................................36 Global hälsa Luftrenare i operationssalar i låginkomstländer Jörgen Rutegård, Umeå, Daniel Olsson, Göteborg, Lars Ekberg, Göteborg...................40 Mötesreferat och reflektioner Minimera antalet komplikationer Torsten Olbers, Linköping...............................................................................................42 Nationella riktlinjer Barretts Esofagus – nya riktlinjer Henrik Bergenfeldt, Lund...............................................................................................44 Avhandlingsreferat Små papillära tyreoideacancrar Haytham Bayadsi, Östersund.........................................................................................46 In memoriam Till minne: Sten Lennquist Bertil Hamberger, Carl Montan, Louis Riddez, alla Stockholm.......................................50 Aktuella KUB-kurser................................................................................................52 Svensk Kirurgi Organ för Svensk Kirurgisk Förening Ansvarig utgivare, chefredaktör Jonas Wallinder Sundsvall jonas.wallinder@svenskkirurgi.se Övriga redaktörer Vladimir Gatzinsky vladimir.gatzinsky@vgregion.se Per Hede per.hede@regionvarmland.se Hildur Thorarinsdottir hildur.t@gmail.com Redaktionssekreterare, layout Barbara Dürr barbara.durr@svenskkirurgi.se Annonser Lars Johansen Kir klin, KSS, 541 85 Skövde Tel 0500-43 10 00 lars.johansen@vgregion.se Tryck Elanders Sverige AB ISSN 0346-847X Manusstopp Nr Manusstopp Utgivning 2/2024 1 mars V 16 3/2024 2 maj V 25 4/2024 23 augusti V 40 Svensk Kirurgisk Förenings kansli Box 738, 101 35 Stockholm Besöksadr: Klara Östra Kyrkogata 10 Tel 072-221 42 04 kansliet@svenskkirurgi.se www.svenskkirurgi.se Org nr 826001-3613 Omslagsbild Laura Hautala, Sundsvall.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=