Svensk Kirurgi nr 1-24

3 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Ledaren Gott Nytt kliniskt forskningsår 2024! KAROLIN ISAKSSON Styrelseledamot karolin.isaksson@svenskkirurgi.se Nya spelpjäser Så har ännu en julafton, juldag och annandag passerat följt av ett antal mellandagar och avslutningsvis en afton för att välkomna och skåla in nya året. Idag är det tredje dagen på detta 2024, ett år som redan har visat sig på styva linan vad gäller temperaturen i de norra delarna av landet där vi befinner oss just nu. Termometern utanför köksfönstret visar knappt 30 minus men jag vill lova att temperaturen inne i stugan har fått god hjälp på traven av det i stunden pågående Monopolkrig där det köps och säljs gator och torg till höga toner just nu. Det köpslås, prutas, byts, sparas och en efter en blir de bankrutta tills en går segrande ur slaget. De senaste åren har det också känts som att den svenska sjukvården på olika plan och håll i landet har varit med i ett slags brädspel, ett spel där det orimligt ofta handlar om strategiska satsningar, nedskärningar, besparingar, vårdköer, mer besparingar och nedskärningar. Nedskärningar och besparingar som trots allt lyckats resultera i en fantastisk mängd nya yrkesroller som ska få vården på fötter igen, titlar på yrkesroller jag inte vet vad betyder eller för den delen innebär för den som innehar titeln eller vad vederbörande förväntas göra för vården. Vårdutvecklare, utvecklingssamordnare, HR strateg, ledningskoordinator, biträdande ledningskoordinator, verksamhetsutvecklare, vårdstrateg…. möjligen kan svenska statens organ för språkvård och språkpolitik, Språkrådet, hjälpa en vilsen på traven? Strategisk vårdutveckling genom forskning Kan den nya vårdutvecklaren, utvecklingssamordnaren, vårdstrategen och ledningskoordinatorn hjälpa oss att skapa de bästa förutsättningarna för klinisk forskning på våra sjukhus runt om i landet? Klinisk forskning är medicinsk och hälsovetenskaplig forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. På Vetenskapsrådets hemsida går att läsa att klinisk forskning är en förutsättning för en kunskapsbaserad och jämlik sjukvård och att klinisk forskning förväntas leda till patient- och samhällsnytta. Kliniskt forskningsår Svensk Kirurgisk Förenings tema för 2024 har valts till just Klinisk forskning och i år har föreningens Kommitté för kirurgisk forskning (KKF) fått i uppdrag att förära varje nummer av tidningen med artiklar som berör just klinisk forskning inom kirurgin i Sverige. I detta premiärnummer för 2024 kommer professor Lisa Rydén, som nyligen avgått efter sex års ordförandeskap, bland annat att reflektera över sin tid i kommittén, ge er en historisk exposé från KKF och en inblick i den kliniska forskningens villkor. Låt oss hoppas på ett riktigt Gott Nytt 2024 för den svenska sjukvården där den ekonomiska inflationen men även yrkestitelinflationen viker nedåt och att lite mer glitter och glamour infinner sig. Från och med 2024 vill vi att våra regioner och sjukhusledningar i landet satsar på att skapa de bästa förutsättningarna för klinisk forskning för en kunskapsbaserad och jämlik sjukvård i Sverige.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=