Svensk Kirurgisk Förenings Fellowship

I samarbete med Covidien har Svensk Kirurgisk Förening glädjen att annonsera ett generöst Fellowship även 2015. I år satsar vi på att försöka sprida tekniken för endoskopisk ljumskbråckskirurgi med TEP- och/eller TAPP-teknik. Det finns idag många kliniker som har en god kunskap i tekniken, men också många som saknar denna. År 2013 gjordes 20 procent av alla ljumskbråcksoperationer med endoskopiskt teknik i Sverige, att jämföras med Tyskland där siffran ligger över 50 procent. Evidensbaserade nationella riktlinjer har också fastställt att kvinnor med ljumskbråck bör opereras med en bakre teknik då andelen femoralbråck är hög.

Stipendiaten erhåller en summa av 100 000 kronor att användas som bidrag för att implementera TEP-tekniken vid en kirurgklinik som saknar denna kompetens. Tanken är att stipendiaten ska lära sig tekniken och få ansvar för att bygga ett team av kompetenta TEP-operatörer vid kliniken. Pengarna kan användas för att bjuda in en mentor till kliniken för en personlig utbildning av ett helt team där såväl kollegor som övrig personal involveras. Detta arrangemang görs i samarbete med Covidien.

Stipendiet kan sökas av specialistkompetent kirurg, som är medlem i Svensk Kirurgisk Förening. Meriterande är viss vana av laparoskopisk kirurgi, samt arbete på en klinik som behöver förstärka/utveckla sin kompetens på detta område. Kliniken ska också ha ett uppdrag för ljumskbråckskirurgi.

Ansökan ska innehålla en personlig motivering till varför just du ska få möjlighet att erhålla detta Fellowship samt ett CV (1–2 sidor). Intyg från verksamhetschefen krävs där det intygas att det finns för avsikt att införa eller utveckla den endoskopiska bråckkirurgin vid kliniken och att uppdraget finns.

Ansökan skickas till kansliet@svenskkirurgi.se senast 31 mars 2015.

Ansökningarna kommer att bedömas, enligt ett utarbetat poängbedömningssystem, av två oberoende personer och vinnare utses av SKF:s styrelse. Utdelning av stipendiet sker under högtidliga former under Kirurgveckan i Örebro.