Svensk Kirurgi nr 2-23

80 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Utbildning Lång utbildningstradition Kirurgiska kliniken i Mora har alltid haft fokus på bra kirurgisk träning för sina utbildningsläkare. Det är en tradition som docent Rolf Heuman stod för under 90-talet och som nuvarande klinikchef Asbjörn Österberg har fortsatt driva under de senaste 23 åren. Kliniken inskaffade en laparoskopisk simulator i början av 2000-talet vid sidan av den traditionella manuella träningsboxen. Tidigt infördes modern anastomosteknik med enradig seromuskulär teknik. TEP och TAPP introducerades i början av 90-talet, liksom övriga laparoskopiska tekniker för gallkirurgi inklusive ERCP-RV, fundoplikation, appendektomi och obesitaskirurgi. Registerintresse Mora kirurgklinik var en av de åtta kliniker som startade ljumskbråckregistret 1992 och sedan 2005 gallregistret. Kirurgen Johanna Österberg har varit med från starten i denna nationella registeraktivitet och drivit forskningsprojekt parallellt. Underlättande åtgärder Tidigt infördes peroperativ onlineregistrering av usk/ssk på sal för att öka operationsteamets delaktighet, förbättra utbildningen och höja validiteten på införda registerdata. ”Körkort” för gastroskopi, ljumskbråckskirurgi, appendektomi och gallkirurgi infördes för 20 år sedan för att stimulera utbildningstakten för ST-läkarna. Centralt för utbildningen av ST-läkarna är att vårt kompetenscentra är centralt placerat där ST-läkarna har sina kontor och smidigt kan använda utbildningsmaterialet när tid finns. Kirurgkliniken i Mora har som målsättning att ge ST-läkarna en så bred kirurgisk grundutbildning som möjligt för att sedan kunna bygga vidare genom randutbildningar vid läns- eller universitetssjukhusen. Våra grundpelare Utbildningsklimatet är gott och här redogör vi för några av grundpelarna i vår utbildningsverksamhet: 1. Körkort Svensk Kirurgisk Förenings utbildningsbok ligger till grund för utbildningen och genom formella ”körkort” tillgodoses att man nått nivån att behärska laparoskopisk galloperation, öppen främre nätplastik, laparoskopisk appendektomi samt gastroskopi. 2. Kompetenscenter Vi har också på kompetenscentret en videoredigeringsutrustning som gör det enkelt att klippa ut intressanta och illustrativa moment från den operation man utfört och visa dessa på morgonrapporten eller under lokala eller nationella och internationella möten. 3. Artikelreferat Varannan fredag lunch sker artikelreferat då AT-läkarna refererar en aktuell artikel och ST-läkarna ger en översikt i ämnet. 4. Operationsteknikgenomgång Alternativt till artikelreferaten sker fredagsmöten med fokus på utvalda operationer. Den kirurgiska tekniken redovisas av en överläkare, anatomigenomgång görs av ST-läkare och ATläkare redogör för de PM som finns kring operationen. 5. Frukostföreläsning En gång i månaden hålls frukostföreläsning där kurs och mötesreferat redovisas eller föreläsning av inbjudna föreläsare i aktuella kirurgiska ämnen. 6. Operationsfilmer Black box-konceptet med video och ljudinspelning av våra operationer Kirurg-ST i Mora – vi vill stimulera kirurgisk träning Lars-Göran Larsson, Johanna Österberg och Gabriel Bassula, samtliga kirurger i Mora, skriver här om hur man lyckats göra ST-utbildningen på kliniken bättre. Att fokusera på både praktisk och teoretisk utbildning av ST-läkarna med god struktur och återkoppling är nyckeln till framgång. LARS-GÖRAN LARSSON JOHANNA ÖSTERBERG GABRIEL BASSULA Mora lars-goran.larsson@regiondalarna.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=