Svensk Kirurgi nr 2-23

61 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Chefedaktören reflekterar Rätten att uttrycka sig ANNA HÖÖK Stockholm anna.hook@capiostgoran.se Det fria ordet Det fria ordet har många kämpat för och vi ska vara glada för att vi lever i en demokrati med yttrandefrihet. För en stor del av mänskligheten är verkligheten en annan. Majoriteten av världens befolkning lever i diktaturer. Om rätten att säga sin mening och uttrycka starka åsikter skriver vår krönikör i detta nummer. Hon har varit på arbetsplatser där det setts som problematiskt, men också där det är högt i tak och olikheter respekteras. Hur man ska benämna vårt yrke debatteras i detta nummer. Får man säga vad som helst? Finns allmänkirurgen kvar eller krävs det en helt annan sjukvård för att upprätthålla den bredd i kompetens som beskrivningen omfattar? Det finns inte längre någon kirurg som på samma jour trepanerar, opererar en höft, en app och en aorta och sedan förlöser ett barn med en urakut sectio. Om det någonsin funnits. Insändaren vill radera ordet allmänkirurg ur vokabulären, men det är kanske inte så enkelt. Ordet används flitigt återkommande inom kåren och på KIRUB:s hemsida står att man som ST-läkare i Sverige gör ST i allmänkirurgi. Man får kanske välja det man vill helt enkelt. Ett litet tag till. Kirurgi som stresshantering För att hantera stress som kan uppstå vid användandet av laddade ord eller i helt andra situationer rekommenderar en dansk forskare oss att hitta vår craft. En craft är ett hantverk som stimulerar och ger välbefinnande och har dessutom dokumenterade hälsoeffekter. Viktigt är att man utövar sin craft med passion, det ingår i definitionen av begreppet. En kirurg på SÖS har stickning som craft och ett välföljt Instagramkonto om inspirerande aviga och räta. Kanske är även kirurgi en craft, ett hantverk som utövas med passion. Om det är så borde hälsovinsterna vara goda bara av att ha utbildat sig till kirurg (eller allmänkirurg om man vill). Från Mora till Hong Kong Att utbilda och fortbilda oss kontinuerligt är centralt och nödvändigt. I Mora har man hittat olika sätt att förbättra både den praktiska och teoretiska träningen för ST-läkare och delar med sig av sina tips och erfarenheter. Ett stipendium för att undervisa studenter, ST-läkare och specialister vid ett stort traumasjukhus i Hong Kong gav många lärdomar om hur man kan uppgradera kirurgutbildningen i Sverige. Ett resereportage från tiomiljonersstaden på den lilla ytan berättar om de goda erfarenheterna och vad vi kan lära om att ställa krav och ha höga förväntningar på varandra. Höga förväntningar har vi förstås också på operationsresultaten oavsett typ av kirurgi. I Sverige minskar stomiförekomsten i samband med främre resektion vid kolorektal cancer samtidigt som läckage- och reoperationsfrekvensen ökar något. Författaren ser att vi står inför ett paradigmskifte men önskar klargörande studier och uppmanar kollegor runtom i Sverige att delta. Nordisk fortbildning Svensk Kirurgisk Förening har behållit temat från föregående år med tillägget ”landet runt”. Fokus ligger alltjämt på den nödvändiga regelbundet återkommande uppdatering vi behöver för att säkerställa god och uppdaterad vård inom vår profession. Med tillägget vill SKF ge möjlighet för de kliniker som lyckats väl att förmedla det till andra och omvänt att de som inte förmår erbjuda rätt fortbildning har en chans att inhämta kunskap och förbättras. Förutsättningen för en jämlik vård i Sverige är att alla har samma möjligheter till fortbildning – landet runt. I detta nummer gör vi en utblick till några av de nordiska grannländerna; representanter för Danmark och Norge delger oss hur deras system ser ut. Vi verkar ha ganska mycket gemensamt – och kan säkert lära av varandra. Kirurgveckan i Örebro Gemenskap får vi också i både vetenskapliga och sociala sessioner under den årligen (återigen) återkommande Kirurgveckan. Tredje gången gillt blir det i år för Örebro som är stolta över att ha fått uppdraget att anordna Kirurgveckan ännu en gång. Temat för året är ”vi som tar över”, men balanseras sannolikt av ”de som lämnar över”. Allt är bäddat för en ny strålande Kirurgvecka! Och under detta år med fortbildning i fokus kan man bara hoppas att extra många ges möjlighet att delta. Att Kirurgveckan blir bra är nästan en garanti eftersom den görs av professionen för professionen. Och jag får återigen avsluta med ”låt professionen styra för då blir det bra”. Trevlig läsning!

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=