Svensk Kirurgi nr 1-24

38 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 behandling av tumörsjukdomar. Jag vill här särskilt nämna en huvudsakligen amerikansk multicenterstudie som visat att ett utifrån radiologisk utredning (DT/MR/MRCP) planerat kirurgiskt ingrepp kommer att ändras så att en annan operation utförs i upp till en tredjedel av fallen om kolangiopankreatografi kompletterar utredningen före kirurgin8. Den ökade framgången för denna typ av avancerad endoskopi har medfört att konkurrerande engångskolangioskop från flera tillverkare redan kommit ut på marknaden eller är i pipeline att komma ut. Utmaningar Trots alla teknologiska framsteg inom kolangiopankreatoskopi så kräver vi som användare billigare instrument och ständiga förbättringar, till exempel inom optisk upplösning, vilket ändå sker med jämna mellanrum när allt mindre videochip tas fram men som ändå kan hantera en allt större mängd information. Det diagnostiska huvudpproblemet kvarstår dock det vill säga att i realtid kunna skilja på normala och dyplastiska/cancerceller. En väg som prövats i detta avseende har varit intraduktal prob-baserad konfokal laser-endomikroskopi (CellvizioTM, Mauna Kea Tech), en metod som kan beskrivas som lovande men aldrig egentligen passerat stadiet lovande9. Man kan eventuellt komma vidare genom att i framtiden biokemiskt markera dessa områden på något sätt. En annan svårighet är att beskriva vad man ser och på ett sätt så att olika bedömare ser samma sak. Ju fler detaljer man kan urskilja desto större krav uppstår för definitioner som kan leda till klassificering av fynd, ett arbete som är pågående10. Ett utvecklingsfenomen som brukar dyka upp när diagnostiken blir bättre, är att vill man ha verktyg för att kunna utföra olika typer av terapi. Jag förutspår att vi kommer få se utveckling av diverse tillbehör, att användas i allehanda situationer och för olika ändamål. En hämsko för hela procedurens vidare utveckling är dock risken för att Ockluderande sten i pankreas hyvudgång. A), EHL-sond ses kl 6, i nära anslutning till stenen och B), slutresultatet, fragmenterad sten. orsaka svåra komplikationer, med procedurutlöst akut pankreatit i spetsen. Här måste bättre lösningar tas fram än att befintliga försök att minimera risken genom utbildning, NSAID, forcerad rehydrering, profylaktisk stentning av pankreasgången med mera. Framtiden Vad ser vi om vi blickar framåt? Jag ser åtminstone två utökade användningsområden. Kortare instrument Nyligen blev ett kortare engångsinstrument (SpyGlassTM, Discover) tillgängligt i syfte att förenkla perkutana och/eller intraoperativa transcystiska eller direkta kolangiopankreatoskopiundersökningar och här tror jag att kirurger åter kan komma att bli mer engagerade i denna typ av endoskopi. Instrumenten kan lättare användas vid alla former av kirurgi vare sig operationen utförs öppet, laparoskopiskt eller med hjälp av robot11,12. Vi har med framgång prövat detta i samband med operationer för IPMN som med hjälp av intraoperativ pankreatoskopi medfört att det kirurgiska ingreppet mera kan skräddarsys utifrån de fynd som hittas. Ingreppen kan både utökas eller minskas och därmed bli vävnadsbevarande. Fler studier inom detta område pågår och är nödvändiga innan förfarandet mera generellt kan rekommenderas. Självklart kan metoden även användas inom benign kirurgi, såsom vid komplicerad gallstenskirurgi och studier pågår även inom detta område. Palliativa ablationer Rent teoretiskt så bör kolangiopankreatoskopi även utökat kunna användas för palliativt inriktad ablativ cancerbehandling, särskilt för patienter som bedöms för skröpliga för att tåla kirurgi, men också här måste ämnet ytterligare studeras innan denna typ av behandling brett kan komma att rekommenderas. En spännande resa Sammantaget kan man ändå konstatera att min personliga resa i gallvägarna och i bukspottkörteln har varit både spännande och utvecklande och jag hoppas att våra patienter alla kommer att ha nytta av vad vi hittills lärt oss och kommit fram till, men resan fortsätter. Age quod agis.  Referenser 1. Swahn F, Edlund G, Enochsson L, Svensson C, Lindberg B, Arnelo U. Ten years of Swedish experience with intraductal electrohydralic lithotripsy and laser lithotripsy for the treatment of difficult bile duct stones: an effective and safe option for octogenarians. Surg Endosc 2010;24:1011-6. 2. Arnelo U, Albiin N, Enochsson L, Meisner S, Permert J, Lundell L. Endoscopic evaluation of the pancreatic duct system. Opportunities offered by novel technology. Scand J Gastroenterol 2007;42:1018-20. 3. Chen YK, Parsi MA, Binmoeller KF, Hawes RH, Pleskow DK, Slivka A, Haluszka O, Petersen BT, Sherman S, Devière J, Meisner S, Stevens PD, Costamagna G, Ponchon T, Peetermans JA, Neuhaus H. Single-operator cholangioscopy in patients requiring evaluation of bile duct disease or therapy of biliary stones (with videos). Gastrointest Endosc 2011;74:805-14. 4. Draganov PV, Lin T, Chauhan S, Wagh MS, Hou W, Forsmark CE. Prospective Ny teknik

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=