Svensk Kirurgi nr 1-24

37 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 slå igenom brett beroende på dess krånglighet i det praktiska användandet. Hos en hel del som köpte in utrustningen blev den, efter en entusiastisk inledande fas senare ofta ställd på hyllan. Hos andra lyckades man ändå ta sig vidare och trots krånglet utvärdera utrustningen. Ett antal studier gjordes där duktoskopin i tillägg till konventionell ERCP visade på stora fördelar3-6. Ramchandani, som arbetar på världens största endoskopi/ERCP enhet i Hydrabad, Indien har 2015 sammanfattat indikationerna för SOC och dessa står sig i stort än idag7. En nytillkommen ”indikation,” som jag personligen använt mig av allt oftare, är att lösa ERCP-situationer som ej kan lösas med andra konventionella metoder. Digitalt SpyGlass-instrument Ett jättekliv framåt togs 2015 då undertecknad hade tur att som först i Europa på patient använda det nu utvecklade digitala SpyGlassinstrumentariet. Detta nya singleuse- instrument innebar ett flertal förbättringar såsom; förbättrad optisk upplösning, utökad rörlighet, underlättat handhavande med att bara plugga in instrumentet (readyto-use), större arbetskanal och förbättrade spol- och sugmöjligheter, mm. Tillsammans har dessa tekniska framsteg inneburit att tekniken fått en bredare acceptans och därmed större spridning. I Sverige används idag SpyGlassTM-instrumentet på cirka 20 av de 50-tal vårdinrättningar som utför ERCP. Den digitala versionen har redan hunnit med att uppgradera optikens kvalité och vidvinkelseende. Biopsitången som varit med från första början har gjorts om så att den trots samma storlek kan ta dubbelt så stora biopsier. Allt fler publikationer inom kolangiopankreatoskopi har publicerats och metoden ingår idag helt naturligt som ett verktyg, i kombination med lithotripsi, för behandling av komplicerade stenfall i såväl gallgångar som i bukspottkörteln. Inom en snar framtid förutspås även intraduktal skopi mer naturligt ingå vid utredning och Ny teknik SpyGlass DS bild av intrahepatisk sten, före och efter fragmentering med hjälp av elehtrohydralisk litotripsi (EHL). EHL-sonden ses nedtill i bild kl 17.30. Normal pankreasgång. Spiralformade slingriga kärl, ett tecken på neovaskularisering vid cancer. I detta fall ett kolangiocarcinom hos en övre medelålders man. Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN). A), Mucus från IPMN-härd i pancreas huvudgång. B-D visar olika exempel på IPMN identifierade vid pankreatoskopi. B), Korta avaskulära äggliknande lesioner. C), Långa mer fingerliknande lesioner, ofta med centralt blodkärl. D), Polypliknande eller nodulär IPMN lesion.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=