Svensk Kirurgi nr 1-24

40 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Global hälsa Exklusiv ventilation I höginkomstländer används högteknologiska och dyra ventilationsarrangemang för att få ren luft och rätt luftriktning i operationssalar, särskilt vid känsliga ingrepp, som ortopedisk proteskirurgi och kärlkirurgi med implantat av konstgjort material. I låginkomstländer LIC är detta inte möjligt på de flesta håll på grund av bristande resurser ekonomiskt och tekniskt. Sannolikt är de allra flesta operationsrum i låginkomstländer mekaniskt helt oventilerade, undantaget mindre AC-anläggningar som kyler rumsluften genom cirkulering, men som inte bidrar till luftens renhet eller riktning ut från rummet. Ny kostnadseffektiv lösning Därför har ett projekt för att framställa en enkel, billig och driftssäker tekniklösning utformats3. Det utgår från Chalmers Tekniska Högskola i samverkan med Chalmers Industriteknik. Projektet löper över tre år, 2023–2025, och stöds ekonomiskt av Formas, som är ett statligt forskningsråd inriktat mot hållbar utveckling. En första pilotstudie gjordes 2019 på ett litet landsortssjukhus i södra Tchad. Två luftrenarprototyper med elektrostatisk filtrering hängdes upp i taket, vilket gav en betydande reduktion i antalet partiklar och även bakterier i luften i operationssalen. Strukturerad utvärdering Efter beviljad finansiering har nu en vetenskaplig studie startats, med en projektgrupp och en referensgrupp med bred kompetens. Personliga kontakter har lett till att två sjukhus i Bukavu, DR Kongo, har engagerats. Det ena är det stora Panzisjukhuset, känt från fredspristagarens dr Denis Mukweges program för hjälp till våldsskadade kvinnor, det andra ett mindre sjukhus i centrala staden. I vardera sjukhuset har en ordinär operationssal, representativ för afrikanska förhållanden utan luftrening, valts ut. Det lokala engagemanget har varit stort. Vid en första resa oktober 2023 säkrades den lokala förankringen och en mängd mätningar gjordes för att dokumentera basala förhållanden. Inte helt oväntat registrerades höga halter av partiklar och bakterier, långt över nordiska gränsvärden för kirurgi, allra helst infektionskänslig sådan. Utomhusluften gav liknande data. Mätningarna gjordes med partikelräknare och med agarplattor. Luftrenare i operationssalar i låginkomstländer Det är visat att den postoperativa infektionsfrekvensen är klart högre i låginkomstländer (LIC) jämfört med medel- och höginkomstländer1. Ända sedan den brittiske ortopedkirurgen John Charnleys dagar är det välkänt att luftburen smitta är en viktig infektionskälla2. Jörgen Rutegård deltar i ett projekt på Chalmers för att förbättra luftkvaliteten vid kirurgi i låginkomstländer. DANIEL OLSSON Chalmers Industriteknik Göteborg JÖRGEN RUTEGÅRD Umeå jorgen.rutegard@umu.se LARS EKBERG Chalmers Tekniska Högskola Göteborg

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=