Svensk Kirurgi nr 1-24

41 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Global hälsa Nu pågår laboratorietester i Göteborg i operationsliknande uppbyggda miljöer. Testerna går ut på att finna rätt detaljutformning av den teknik som senare ska implementeras på sjukhusen i Afrika. Flera olika prototyper testas för att säkerställa att utrustningen, som är uppbyggd av enkla komponenter, är effektiv, har hög driftsäkerhet och låg elförbrukning samt är enkel att underhålla och utföra service på. Som exempel ska filtren kunna handdiskas. Där undersöks även inverkan av kvaliteten på operationspersonalens kläder. I låginkomstländer är förhållandena vanligtvis enkla och man får normalt hålla till godo med äldre, ofta slitna, textilkläder. Installation av luftrenare på de båda sjukhusen beräknas ske hösten 2024. Vi bedömer att det behövs tre till fyra apparater i varje sal. Dessutom kommer ett enkelt fläktsystem installeras för att säkra det önskade övertrycket genom tillförsel av filtrerad friskluft. Därefter vidtar mätningar av framför allt bakteriehalt, men också partiklar av olika storlek mätta över tid under operationens gång, allt under olika förhållanden beträffande operationstyp, antal personer i salen, personlig disciplin, väderförhållanden och luftfuktighet etc. Vetenskaplig utvärdering av luftrenarnas funktion sker sedan inför publicering. Verifiera klinisk betydelse Bortom detta tekniskt inriktade projekt ligger en given fortsättning – att klargöra om tekniklösningen och den erhållna renare luften verkligen leder till en kliniskt relevant reduktion av antalet infektioner. En sådan studie kräver många patienter och en rätt komplicerad logistik i denna miljö, men borde inte vara oöverkomlig. Att registrera infektioner är görbart efter utbildning av nyckelpersoner och strikta definitioner av en infektion. Långa vårdtider kan vara underlättande. Vilken kontrollgrupp ska man ha? Historiska kontroller är notoriskt behäftade med bias. Kan man randomisera mellan att ha luftrenarsystemet avstängt, motsvarande nuvarande förhållanden, och inkopplat? Etiskt godkännande från berörda lokala och utländska universitet kommer givetvis att krävas.  Enkel operationssal i DR Kongo. Frakturkirurgi pågår. Arbetsversion av principskiss. Tre eller fyra luftrenare som vardera drar ca 10 W, med tvättbara filter och låg ljudalstring. Fotot till vänster är en tidigare prototyp av luftrenare, à 110x60x35 cm. Ny och mindre prototyp utvecklas i skrivande stund. Fläkten uppe till höger i bild tillför filtrerad friskluft, dels för att täcka personal- och patientbehov, dels för att skapa luftriktning ut från rum. Avfuktaren till höger aktiveras vid hög luftfuktighet för bibehållen luftrenarkapacitet. Pilotstudie i operationssal på landsortssjukhus i Tchad 2019. Två luftrenare av äldre modell reducerade luftens bakteriehalt vid operationssår med cirka 60 procent. Bra, men fortfarande långt över nordiska gränsvärden. Luftrenarnas kapacitet var begränsad och dessutom fanns ingen tillförsel av luft för att skapa en utåtgående luftrörelse. Referenser 1. GlobalSurg Collaborative. Surgical site infection after gastrointestinal surgery in high-income middle-income, and lowincome countries: a prospective, international, multicentre cohort study. Lancet Infect Dis 2018; 18(5): 516–525 2. Lidwell, O.M et al. (1982) Effect of ultraclean air in operation rooms on deep sepsis in the joint after total hip or knee replacement – A randomized study, Br. Med. J, Vol 285, Issue 6334, 10-14 3. www.Cleansurgeair.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=