Svensk Kirurgi nr 3-24

111 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Ledare Helena Taflin, Göteborg, helena.taflin@svenskkirurgi.se. Eloge till alla utbildningsengagerade KUB-kurserna Som tidigare medlem i utbildningskommittén var jag under Marianne Hall-Angerås tid som ordförande, med om att introducera KUB-konceptet. Bakgrunden var att det var mycket svårt att få plats på de av Socialstyrelsen finansierade så kallade ST-kurserna. Detta ledde till krav på lång kötid och en ryckighet som innebar att man kunde få plats i akutkirurgi år 4 och möjligheten att välja tid och plats blev minimal. Det fanns även en viss variation i vad som lärdes ut mellan de olika kursorterna, vad som var sanning i Ystad var inte sant i Haparanda. I Svensk kirurgisk förenings verksamhetsberättelse från 2011 kan man läsa att man under året bildat nationella fakulteter för KUB-kurserna. Under följande år inrättades ett kansli och en KUB kanslitjänst med Svensk kirurgisk förening som arbetsgivare. Det avgörande i denna utveckling var att det var en specialistförening som helt tog över ansvaret för utbildningen av sina ST-läkare. Bakjoursskolan På samma sätt drevs fortbildningsfrågan avseende bakjourskompetents igenom. Redan 2007 gavs Karsten Offenbartl uppdraget att utforma Bakjourskolan och det första ackrediteringsbeviset delades ut under kirurgveckan 2012. Kursverksamheten i Svensk kirurgisk förenings regi är idag ett mycket etablerat koncept och 2023 gavs 34 KUB kurser på 9 olika kursorter med sammanlagt 669 deltagare! Vidare 146 bakjoursutbildningar av 9 olika engagerade kliniker (ibland samarrangemang). Engagerade lärare Inget av detta hade kunnat ske utan allt engagemang som Sveriges Kirurger har bistått med. Alla oändliga antal timmar som har lagts på att fundera på upplägg, skapa innehåll, förankra, justera, administrera, introducera, aktivera, filosofera, utvärdera och kontemplera. Det är vi kirurger inom ramen för Svensk kirurgisk förening, som tar ansvar för hur våra kollegor kan tillgodogöra sig kirurgisk vetenskap och beprövad erfarenhet, och detta måste uppmärksammas och erkännas. På samma sätt bidrar landets handledare och studierektorer med en hands-on insats för att stötta, evaluera, och i vissa fall faktiskt avråda från en kirurgisk bana. Det krävs tid, engagemang och integritet för att kunna forma morgondagens specialister till en 2.0 version. Utmaningar Just nu finns några orosmoln på utbildningshimlen. Vi noterar alla en tuffare ekonomisk situation, som även drabbat utbildningsverksamheten. Från många håll kommer uppgifter om att det råder mycket strikta neddragningar på allt som inte är direkt tvingande och att miljön för att driva kursverksamhet krymper. På sikt är detta deletärt. Det som tagit lång tid att bygga upp, går oerhört snabbt att montera ned. De som arbetar med utbildning gör det till stor del på ideell, idéburen basis. Utan tillräckligt stöd kommer dessa, landets oftast mest lysande kirurger och pedagoger att lägga sin tid på annat. Utbildningsuppdraget måste delas av många och det måste finnas stöd hela vägen upp i organisationen, och ned till modiga verksamhetschefer som prioriterar att deras kliniker arrangerar utbildningsaktiviteter, skickar sina läkare till nationella uppdrag och låter sina ST-läkare och specialister medverka i fortbildning såsom kirurgveckan och KIRUB dagarna. Att se till att klinikens kirurger även examineras till exempel via specialisttentamen, bakjoursackreditering och subspecialiseringsexamen bör inte vara en individuell möjlighet utan en för verksamheten självklarhet. Skydda utbildningen och fortbildningen Utbildningskommittén kommer att fortsätta att facilitera för de fantastiska verksamheter som redan etablerats, men även öka upp arbetet med fortbildning, till exempel i form av webinarium och konceptet med fortbildnings SPUR, där två kliniker redan anmält intresse. Vi arbetar i ett kunskapsyrke där ny kunskap hela tiden behöver etableras, repeteras och förmedlas. För att vi skall kunna leverera en kirurgisk vård av yttersta kvalitet får denna process aldrig pausas. Utan smörjning blir det lätt rost.  Vår förening har en fantastisk utbildningsverksamhet! Införandet och etablerandet av KUB kurserna har varit mycket framgångsrikt men det finns också utmaningar som jag i min roll som utbildningssekreterare tillsammans med utbildningskommittén brottas med.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=