Svensk Kirurgi nr 2-23

64 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Fortbildning Fortbildning i Danmark och Norge Vilket land arbetar du i? Danmark. Vilken typ av sjukhus arbetar du på? Universitetssjukhus och regionssjukhus (fortbildningsmöjligheterna är de samma oavsett sjukhus). Hur ser fortbildningssystemet (om det finns något) ut i ditt land? Man har i en överenskommelse rätt till tio dagars fortbildning årligen med lön. Tidigare hade man rätt till tio specialitetsinriktade fortbildningsdagar, men efter en revidering av överenskommelsen är det ändrat till tio dagars specialitets- och ledningsinriktade fortbildningsdagar. Hur många dagar i snitt lägger läkare/ kirurger på fortbildning per år? Det har jag inte någon kunskap om. Det har hittills varit en viss skillnad mellan de olika sjukhusen gällande hur många av de tio dagarna man i verkligheten fick ut. Där jag har arbetat har man fått ut de dagar man har önskat. I Sverige kräver den fackliga organisationen Läkarförbundet att alla läkare ska få minst tio dagar betald fortbildning/ år och 4 h tid för egenstudier per vecka. Finns det något motsvarande organ med kravställande i ditt land? Ja, de tio dagarna årligen, men inte något om egenstudier. Finns det krav på fortbildning av/för läkare i ditt land, i så fall från vem? Man har rätt till tio dagars fortbildning, men det är i första hand läkaren själv som ska be sin chef om att få dessa dagar. Ledningen har inte koll på om man fortbildar sig. Hur ser din verksamhetschef/klinikledning på fortbildning? På min klinik får man vanligtvis det man önskar om det inte är så att alla vill resa till samma kongress. Då kan det finnas begränsningar. Vem finansierar fortbildningen? Kliniken. Finns CME eller något liknande sätt att registrera fortbildning hos er? Nej, finns inte i Danmark. Vem/vilka arrangerar nationell fortbildning i ditt land? Många olika aktörer. Är det självklart att delta i internationella kurser och konferenser? Ja, det är en del av de möjligheter som finns för fortbildning. Är det lätt att få ledigt från verksamheten för fortbildning? Det kan nog skilja mellan olika kliniker. Finns tid för egenstudier i schemat? Nej. Vad tror du skulle göra fortbildningen bättre i ditt land? Att de tio dagarna prioriterades för specialitetsinriktad fortbildning. Fortbildning i ledarskap och andra liknande kurser utöver de specialitetsinriktade kurserna borde ligga utöver de tio dagarna.  Svensk Kirurgi har frågat våra nordiska grannländer om fortbildningssituationen. Först ut att svara är Danmark och Norge. I Norge avsätts en månad årligen och tas oftast ut som en längre sammanhängande period vart femte år, I Danmark får man oftast gå den fortbildning man önskar. Per Vadgaard Andersen, Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=