Svensk Kirurgi nr 2-23

68 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Registerdata Avlastande stomier och anastomosläckage vid främre resektion Martin Rutegård, docent och kolorektalkirurg i Umeå, har gjort en genomgång av registerdata i Svenska Kolorektalcancerregistret under tio år. Andelen avlastande stomier minskar och sannolikt står vi inför ett paradigmskifte. Figur 1. Användning av avlastande stomi över tid uppdelat på sjukvårdsregioner för främre resektion oavsett tumörhöjd. MARTIN RUTEGÅRD Umeå martin.rutegard@umu.se För styrgruppen i Svenska Kolorektalcancerregistret Paradigmskifte Anastomosläckage efter främre resektion för rektalcancer är både vanligt och besvärligt. Frekvensen kan uppgå till 20 procent vid längre uppföljning1. Randomiserade studier, inte minst den svenska RECTODES2, har tydligt visat att symtomatiska och reoperationskrävande läckage minskas med avlastande stomi. Detta har fått stort genomslag i svensk praxis. Under de senaste tio åren kan man från figur 1 dock konstatera att andelen avlastande stomi oavsett låg eller hög främre resektion gått ned, från 80 till 60 procent (trend: p-värde <0,001). Särskilt Sydöstra sjukvårdsregionen sticker ut och det har troligen inträffat ett paradigmskifte från rutinanvändning av avlastande stomier. Hög och låg främre resektion När det gäller användning av avlastande stomier för patienter som opereras med partiell kontra total mesorektal excision är det svårt utifrån registerdata att avgöra detta, eftersom man bara nyligen infört tillräckligt detaljerad rapportering. Tumörnivå kan användas för att approximera typ av mesorektal excision, men det är oklart hur många centra som föredrar låg främre resektion även för högre tumörer. Uppenbart är att även för hög främre resektion används avlastande stomi i hög utsträckning, trots att stark evidens för avlastande stomi enbart finns för låg främre resektion. Det finns betydande skillnader över landet vilket illustreras i figur 2. Det är prioriterat att genomföra onkologiskt adekvat kirurgi, men sannolikt används låg främre resektion alltför ofta för högre tumörer. Det är visat att tarmfunktionen blir sämre jämfört med hög främre resektion3 och stomianvändning i sig bidrar sannolikt till detta4. Vidare kan risken för permanent stomi öka5 och loopileostomier kan leda till dehydrering och njursvikt6, något som är svårt att förhindra även med tät uppföljning7. Internationell trend Internationellt finns sedan flera år en trend att minska användningen av avlastande stomier. Ledande centra har publicerat data kring selektiv användning och redovisar trots det låga anastomosläckagefrekvenser8. Intressant nog kan man i figur 3 de senaste åren däremot se en tendens till ökad frekvens anastomosläckage i Sverige (trend: p = 0,052), något som

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=