Svensk Kirurgi nr 2-23

72 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Avhandlingsreferat Vanligaste bukkirurgin Appendicit är den vanligaste indikationen för akut abdominell kirurgi hos barn och unga världen över1. Livstidsrisken att insjukna är cirka sju–nio procent, och incidensen har sin topp under det andra och tredje livsdecenniet2. Utifrån graden av inflammation och det förväntade kliniska förloppet klassificeras appendicit som antingen okomplicerad eller komplicerad. Den okomplicerade (flegmonösa) appendiciten har en förmåga att spontanläka, medan den komplicerade (gangränösa/perforerade) appendiciten bör behandlas skyndsamt med kirurgi och/eller antibiotika. Oklar orsak Trots att det är ett så vanligt tillstånd är etiologin och patogenesen bakom appendicit inte helt kartlagda. Tidigare kliniska3-5 och epidemiologiska6,7 studier har indikerat att olika typer av immunologiska svar hos individen kan vara involverat i att driva inflammationen mot ett okomplicerat respektive komplicerat sjukdomsförlopp, där det T-hjälparcell (Th) 2-medierade immunförsvaret tycks vara associerat till okomplicerad appendicit, medan det Th1/Th17-medierade immunförsvaret tycks vara associerat till komplicerad appendicit. Svår diagnostik Trots stora medicinska framsteg sedan den första appendektomin 17358, kan det fortfarande vara en klinisk utmaning att diagnostisera appendicit, i synnerhet hos yngre barn. Detta resulterar i att en stor andel patienter får fel diagnos i den initiala handläggningen, och antingen inte erhåller rätt behandling för en komplicerad appendicit eller genomgår en negativ appendektomi. Barn med allergi får lindrigare appendicit I april 2022 försvarade Johanna Gudjonsdottir, ST-läkare i kirurgi vid Skånes Universitetssjukhus, sin avhandling om kopplingen mellan olika typer av immunsvar och appendicit hos barn. Handledare var Lars Hagander och Martin Salö. I detta autoreferat berättar hon kortfattat om sin avhandling The Inflammatory Prequel of Pediatric Appendicitis. Titel The Inflammatory Prequel of Pediatric Appendicitis Länk https://portal.research.lu.se/en/publications/the-inflammatory- prequel-of-pediatric-appendicitis Handledare Professor Lars Hagander och docent Martin Salö Opponent Kristiina Kyrklund, docent vid Helsingfors Universitet ISBN 978-91-8021-223-6 JOHANNA GUDJONSDOTTIR Malmö johanna.gudjonsdottir@skane.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=