Svensk Kirurgi nr 2-23

76 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Avhandlingsreferat Disputationen ägde rum på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, fredagen den 30 september 2022. Huvudhandledare var docent Ernesto Sparrelid, och bihandledare professor Matthias Löhr och MD Poya Ghorbani, samtliga från Karolinska Institutet. Opponent var professor Bobby Tingstedt från Lunds Universitet. Bakgrund Pankreascancer är en av de dödligaste cancerformerna. Endast en femtedel kan genomgå kurativt syftande direktoperation, och av dessa överlever endast var femte fem år. Tumören har nämligen ofta hunnit sätta mikrometastaser redan före operationen, och aktuell tilläggsbehandling med cellgifter är inte alltid effektiv mot pankreascancerns olika varianter. En ökad förståelse för denna skiftande tumörbiologi kan förhoppningsvis på sikt möjliggöra en riktad och mer effektiv tilläggsbehandling. IPMN Den cystiska pankreasförändringen intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) kan bli invasiv och övergå i cancer (inv-IPMN) och utgör ca 10–15 procent av all pankreascancer. Förekomsten har ökat markant det senaste decenniet, troligen främst orsakad av ökad medvetenhet bland olika vårdgivare. Jämförande studie I denna doktorsavhandling har vi jämfört den cystiska inv-IPMN med den solida, konventionella formen av pankreascancer, pankreatiskt duktalt adenocarcinom (PDAC) hos patienter som genomgått direktoperation, dels i en regional kohort om 515 patienter opererade i Stockholm 2009–2018, dels i en nationell Invasiv IPMN mindre aggressiv än duktalt adenocarcinom i pankreas Marcus Holmberg, ÖGI-kirurg på Capio S:t Görans sjukhus, disputerade under hösten 2022 med en avhandling som jämförde invasiv cystisk pankreasförändring med duktalt adenocarcinom i pankreas. Slutsatsen var att invasiv IPMN ökar, men har bättre prognos än annan pankreascancer. Här beskriver han sina studier kortfattat. MARCUS HOLMBERG Stockholm marcus.holmberg@capiostgoran.se Cystiska förändringar i pankreas är vanliga och kan i vissa fall övergå i cancer.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=