Svensk Kirurgi nr 2-23

77 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 kohort om 1909 patienter opererade i Sverige 2010–2019. Grundkaraktäristika samt peri-operativa och patologiska variabler har studerats, liksom metastasmönster och långtidsöverlevnad. Vanligare med diabetes Inv-IPMN utgjorde 24 procent (n=123) och 15 procent (n=293) av respektive kohort. Patienter med inv-IPMN hade oftare diabetes men mindre ofta tumörrelaterade symtom. Deras tumör upptäcktes incidentellt något mer frekvent, den härrörde oftare från den mildare intestinala tumör-subtypen, uppvisade mindre aggressiv differentieringsgrad och dess regionala lymfkörtlar var oftare metastasfria. Recidiv inom tre år förekom mindre frekvent bland inv-IPMN och när recidiv väl förelåg var metastasmönstret mindre aggressivt. Den ojusterade medianöverlevnaden var i samtliga studier längre för inv-IPMN jämfört med PDAC, i spannet 26,3 – 34,5 respektive 18,9–23,5 månader. Justerad medianöverlevnad mellan tumörtyperna för olika strata (baserade bland annat på oberoende prediktorer för död) gav blandade resultat, men generellt var överlevnaden för inv-IPMN åtminstone likvärdig den för PDAC, ofta längre. Sammanfattning Sammanfattningsvis är inv-IPMN en växande entitet av pankreascancer. Den opereras i tidigare tumörstadier och förefaller även tumörbiologiskt vara mindre aggressiv än PDAC. Långtidsöverlevnaden för inv-IPMN är troligen mer gynnsam än den för PDAC.  Referens Holmberg, M. (2022). Invasive intraductal papillary mucinous neoplasm and pancreatic ductal adenocarcinoma: a comparison in clinicopathology and long-term outcome. Doktorsavhandling. Stockholm. Karolinska Institutet. Avhandlingsreferat DSTC 2023 Definitive Surgical Trauma Care 18–20 October 2023 at KMC – Centre for Teaching & Research in Disaster Medicine and Traumatology, Linköping The DSTC is designed to teach qualified surgeons in strategic thinking and decision making in the management of the severely injured patients and provide them with practical surgical skills to manage major organ injuries. It is an intensive 3-day course comprising lectures, interactive case discussions and practical surgical skills training with a faculty consisting of national and international experienced trauma surgeons. The course language will be English. Course Director: Per Loftås Course Coordinator: Louise Almström, louise.almstrom@regionostergotland.se Course secretary: kmc@regionostergotland.se Course participants: A maximum of 16 surgeons Course venue: KMC, Linköping Registration: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinsktcentrum/Kurser/Definitive-Surgical-Trauma-CareDSTC/ Welcome! Per Loftås, Course Director Pieter van Wyk, National Head DSTC Acute and Trauma surgery Acute and Trauma surgery Linköping University Hospital, KMC Karolinska University Hospital If you have any questions, please contact course coordinator Louise Almström.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=