Svensk Kirurgi nr 2-23

57 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Innehåll Ledaren Rätt vård i rätt tid till rätt patient – Choosing Wisely i Sverige Martin Almquist, Lund...................................................................................59 Chefedaktören reflekterar Rätten att uttrycka sig Anna Höök, Stockholm..................................................................................61 Kirurgveckan Kirurgveckan i Örebro – för tredje gången! Pernilla Nyman och Göran Wallin, Örebro. ......................................................62 Fortbildning Fortbildning i Danmark och Norge Per Vadgaard Andersen, Danmark, John Christian F Glent, Norge..................... 64 Debatt Ordets makt över tanken Per J Nilsson, Stockholm...............................................................................66 Replik – Det allmänt sagda är det allmänt tänkta Linus Axelsson, Karlskrona.............................................................................67 Registerdata Avlastande stomier och anastomosläckage vid främre resektion Martin Rutegård, Umeå.................................................................................68 Avhandlingsreferat Barn med allergi får lindrigare appendicit Johanna Gudjonsdottir, Lund..........................................................................72 Invasiv IPMN mindre aggressiv än duktalt adenocarcinom i pankreas Marcus Holmberg, Stockholm. .......................................................................76 Bakjoursfallet del 1 Akut buksmärta och feber hos överviktig man Karl Kodeda, Göteborg/Varberg.......................................................................78 Utbildning Kirurg-ST i Mora – vi vill stimulera kirurgisk träning Lars-Göran Larsson, Johanna Österberg och Gabriel Bassula, alla Mora..............80 Utbildning Kirurgutbildningen – en liten betraktelse Ingvar Syk, Malmö.........................................................................................82 Hantverk och kirurgi Den stickande kirurgen Hildur Thorarinnsdottir, Malmö.......................................................................84 Reseberättelse Kirurgiundervisning i Hong Kong – vad har vi att lära? Cecilia Engström-Mattisson, Göteborg.............................................................90 Bakjoursfallet del 2 Svar på bakjoursfallet Karl Kodeda, Göteborg/Varberg.......................................................................96 Antibiotikaprofylax Oral eller intravenös antibiotika inför tarmkirurgi Per-Olof Nyström, Linköping, Ulf O. Gustafsson, Stockholm. ...........................102 Kåseri Hur liten kan en skillnad vara? Åke Andrén-Sandberg, Ystad........................................................................106 Krönika Konsten att leda och ledas Ramia Stolt, Borås......................................................................................110 Aktuella KUB-kurser................................................................................112 Svensk Kirurgi Organ för Svensk Kirurgisk Förening Ansvarig utgivare, chefredaktör Anna Höök Stockholm anna.hook@capiostgoran.se Övriga redaktörer Vladimir Gatzinsky vladimir.gatzinsky@vgregion.se Per Hede per.hede@regionvarmland.se Christina Jansson christina.jansson@regionjh.se Helena Taflin helena.taflin@svenskkirurgi.se Hildur Thorarinsdottir hildur.thorarinsdottir@skane.se Jonas Wallinder jonas.wallinder@rvn.se Redaktionssekreterare, layout Barbara Dürr barbara.durr@svenskkirurgi.se Annonser Lars Johansen Kir klin, KSS, 541 85 Skövde Tel 0500-43 10 00 lars.johansen@vgregion.se Tryck Elanders Sverige AB ISSN 0346-847X Manusstopp Nr Manusstopp Utgivning 3/2023 3 maj V 25 4/2023 24 augusti V 40 5/2023 27 september V 45 Svensk Kirurgisk Förenings kansli Box 738, 101 35 Stockholm Besöksadr: Klara Östra Kyrkogata 10 Tel 072-221 42 04 kansliet@svenskkirurgi.se www.svenskkirurgi.se Org nr 826001-3613 Omslag: Hong Kong, foto Cecilia Engström-Mattisson.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=