Svensk Kirurgi nr 2-23

58 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Seprafilm är ett varumärke som tillhör Baxter International inc. Pinor Art Illustration. SE-AS30-230001 Mars 2023. www.baxter.se Baxter Medical AB Tel: 08-632 64 00 Separerar vävnad i upp till 7 dagar – den kritiska vävnadsläkningsperioden.4 Påvisad klinisk effekt i mer än 10 randomiserade kontrollerade studier.1,5-15 REFERENSER 1. Becker JM, Dayton MT, Fazio VW, et al. Prevention of postoperative abdominal adhesions by a sodium hyaluronate-based bioresorbable membrane: a prospective, randomized, double-blind multicenter study. J Am Coll Surg. 1996;183(4):297-306. 2. Menzies D, Ellis H. Intestinal obstruction from adhesions—how big is the problem? Ann R Coll Surg Engl. 1990;72(1):60-63. 3. Bruggmann 0, Tchartchian G, Wallwiener M, Munstedt K, Tinneberg HR, Hackethal A. Intra-abdominal adhesions. Dtsch Arztebl Int. 2010;107(44):769-775. 4. Seprafilm IFU July 2020. 5. Diamond MP. Seprafilm Adhesion Study Group. Reduction of adhesions after uterine myomectomy by Seprafilm membrane (HAL-F): a blinded, prospective, randomized, multicenter clinical study. Fertil Steril. 1996;66(6):904-910. 6. Beck DE, Cohen Z, Fleshman JW, Kaufman HS, van Goor H, Wolff BG. Adhesion Study Group Steering Committee; A prospective, randomized, multicenter, controlled study of the safety of Seprafilm adhesion barrier in abdominopelvic surgery of the intestine. Dis Colon Rectum. 2003 Oct;46(10):1310-9. 7. Fazio VW, Cohen Z, Fleshman JW, et al. Reduction in adhesive small-bowel obstruction by Seprafilm adhesion barrier after intestinal resection. Dis Colon Rectum. 2006 Jan;49(1):111. 8. Tang C-L, Seow-Choen F, Fook-Chong S, Eu K-W. Bioresorbable adhesion barrier facilitates early closure of the defunctioning ileostomy after rectal excision: a prospective, randomized trial. Dis Colon Rectum 2003;46:1200–1207. 9. Dupré A, Lefranc A, Buc E, et al. Use of bioresorbable membranes to reduce abdominal and perihepatic adhesions in 2-stage hepatectomy of liver metastases from colorectal cancer: results of a prospective, randomized controlled phase II trial. Ann Surg. 2013;258(1):30-36. 10. Park CM, Lee WY, Cho YB, et al. Sodium hyaluronate-based bioresorbable membrane (Seprafilm) reduced early postoperative intestinal obstruction after lower abdominal surgery for colorectal cancer: the preliminary report. Int J Colorectal Dis. 2009;(3):305-10. 11. Kusunoki M, et al. Bioresorbable Hyaluronate-Carboxymethylcellulose Membrane (Seprafilm) in Surgery for Rectal Carcinoma: A Prospective Randomized Clinical Trial. Surg Today. 2005;(35):940-945. 12. Lee WS, et al. Direct comparison of Seprafilm versus Adept versus no additive for reducing the risk of small-bowel obstruction in colorectal cancer surgery. Surg Today. 2013;(43):995-1002. 13. Salum M, et al. Does sodium-hyaluronate- and carboxymethylcellulose-based bioresorbable membrane (Seprafilm) decrease operative time for loop ileostomy closure. Tech Coloproctol. 2006;(10):187-191. 14. Stawicki S, et al. Results of a prospective, randomized, controlled study of the use of carboxymethylcellulose sodium hyaluronate adhesion barrier in trauma open abdomens. Surgery. 2014;(156):419-430. 15. Vrijland W, et al. Fewer Intraperitoneal Adhesions With Use of Hyaluronic Acid-Carboxymethylcellulose Membrane. Annals of Surgery. 2002; (235):193-199. UPP TILL AV DE PATIENTER SOM GENOMGÅTT INITIAL LAPAROTOMI UTVECKLAR ADHERENSER1,2 93 % Reducera adherenser och relaterade komplikationer med SEPRAFILM ADHESION BARRIER Adherenser är en vanlig orsak till tunntarmsobstruktion, infertilitet och kronisk bäckensmärta och komplicerar framtida kirurgiska ingrepp.3 Kontakta Baxter för mer information om Seprafilm Adhesion Barrier. NU TILLBAKA PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=