Svensk Kirurgi nr 2-23

59 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Ledaren Rätt vård i rätt tid till rätt patient – ChoosingWisely i Sverige MARTIN ALMQUIST Internationell sekreterare martin.almquist@med.lu.se Det är brist på resurser i svensk sjukvård. Det saknas vårdplatser och operationssalar, och väntetiderna är långa. Lågvärdevård Trots resursbristen utförs vård som inte gagnar patienten, eller lågvärdevård. Forskning visar att fenomenet lågvärdevård är utbrett. Orsakerna är många. Onödiga undersökningar beställs, kanske för att man är rädd för att bli anmäld, stämd i domstol eller utsatt för kritik från kollegor och patienter. Patienten kan ha en förväntan på en behandling eller utredning, som kan vara svår att stå emot, trots att det är uppenbart att behandlingen eller utredningen är onödig. Icke uppdaterad kunskap Som kirurg är det svårt att vara uppdaterad. Vi kan tro att en åtgärd, som utförs ofta eller av tradition, verkligen ger patientnytta, medan moderna studier, som vi dessvärre inte hunnit läsa, tydligt visar att åtgärden är meningslös eller direkt skadlig. En annan orsak till lågvärdevård är alltför ambitiösa kliniska riktlinjer. Kliniska riktlinjer, eller vårdprogram, är ofta utmärkta beslutsstöd, men för många sjukdomar är evidensläget svagt. Vårdprogrammet rekommenderar i sådana situationer ofta undersökningar eller behandlingar ”för säkerhets skull”. Vårdprogram tar dessutom sällan hänsyn till att många patienter är multisjuka. En behandling som ger nytta, till exempel förlängd överlevnad, hos en i övrigt ung frisk människa, kan sakna nytta eller vara farlig hos en patient som på grund av andra sjukdomar har kort förväntad överlevnad. Att välja rätt Choosing Wisely är en kampanj som syftar till att identifiera lågvärdevård, för att kunna utmönstra åtgärder utan patientnytta. Kampanjen lanserades 2012 av American Board of Internal Medicine och är idag spridd till fler än 20 länder, dock inte till Sverige. Kampanjen har tagit fram evidens för vanliga åtgärder i sjukvården som gör mer skada än nytta. Ett exempel på en sådan åtgärd där skadan överväger nyttan är blodtransfusion till hemodynamiskt stabila patienter med hemoglobinvärde (Hb) över 70 mg/liter. Att avstå blodtransfusion till stabil patient med Hb>70 mg/l är således bra, både för patienten och för den som betalar för vården. Kloka Kliniska Val Svenska Läkaresällskapet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för att införa en Choosing Wisely-inspirerad kampanj i Sverige. Undertecknad representerar Svensk Kirurgisk Förening i arbetsgruppen. Vi har gett kampanjen det svenska namnet Kloka Kliniska Val och har under ett drygt år kartlagt hinder och attityder till konceptet genom litteraturstudier och intervjuer med forskare, specialistföreningar, och representanter för Choosing Wisely i andra länder. Vi planerar att presentera vår rapport vid SLS fullmäktigemöte i maj. Fem frågor I livets slutskede är det särskilt viktigt att inte göra för mycket. Sjukvården ska inte förlänga döendet. Som kirurger måste vi kunna se patienten och sjukdomen i ögonen och erkänna när åtgärder är meningslösa. Det är inte bara ett klokt kliniskt val, utan etiskt och moraliskt rätt. Choosing Wisely rekommenderar fem frågor i mötet med patienten: -behövs åtgärden? -finns det alternativ? -är det farligt? -vad händer om vi inte gör något alls? och slutligen, -vad kostar det? Frågorna gör det lättare att fatta rätt beslut, och göra kloka kliniska val, och därigenom spara både lidande och resurser.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=