Svensk Kirurgi nr 2-23

92 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 behöll sin kunskapsbredd utanför sin egen subspecialitet. Storronden Mina läkarstudenter gick sitt sista och sjätte år på läkarprogrammet. Undervisningen kunde sluta sent på eftermiddagarna, även efter klockan fem på en fredag. Efter undervisningens slut på torsdagen behövde de också läsa på alla patienter på avdelningen inför sin individuella presentation på Grand round dagen därpå. Läkarstudenterna blev då slumpvis utvalda att presentera sina patienter vid patientens säng enligt en utvidgad SBAR, med tidigare sjukhistoria, det mest aktuella och fortsatt plan. Därefter fick de frågor inför patienten, studentkollegor och läkare på avdelningen. Alla på teamet, som var i tjänst den veckan var med på Grand Round. Det fanns inga speciella läkarexpeditioner eller rum för sittrond (gjordes aldrig) inne på avdelningen. Interaktion med övrig vårdpersonal skedde endast undantagsvis. Utanför avdelningen fanns dock små konferensrum, där man kunde sitta vid genomgång av nästa veckas operationer, gruppundervisning och liknande. Samtliga studenter bar omkring på iPads, där de gjorde viktiga minnesanteckningar. All undervisning, läromaterial, journaler och officiella dokument var på engelska, vilket många studenter närmast betraktade som sitt modersmål. Många var blyga till en början och talade tyst, framförallt om de var osäkra på svaret. Ingen vill ju svara fel, då kunde de få en skarp tillsägelse av en senior kollega inför hela gruppen och även inför patienten. Arbetsuppgifter Mitt mål var att få en överblick av undervisningen inom flera specialiteter och subspecialiteter, då jag är kursledare för hela T8, som i Göteborg består av tolv olika delkurser. Jag ville veta hur kirurgutbildningen såg ut på olika kunskapsnivåer; på studentnivå, för AT- och ST-läkare, men även för färdiga kirurger. Jag hade många olika arbetsuppgifter och upplevde att jag kunde smälta in som kirurgkollega inom Övre Gastro-teamet i olika intressanta falldiskussioner både i och utanför operationssalen. Mina arbetsuppgifter bestod bland annat av föreläsningar i större och mindre grupper av studenter (lectures and tutorials), undervisning i SBAR, traumaträning och simulatorträning på Trauma Training Center och Clinical Skill Center, undervisning av ST-läkare och blivande ÖGI-kirurger i operationssalen och på undervisningslab (wetlab). Jag medverkade också tillsammans med andra kollegor inom kirurgi, men även internmedicin och allmänmedicin, inom ämnet Etik och Professionalism, utförde OSLER-examinationer (Objective Structured Long Examination Record), och undervisade på fredagens Grand round. Jag fick även ta del av och ge feedback på studenternas läroplattform (The Blackboard). Där fanns schema, information om kurser och mängder av undervisningsmaterial och universitets egenproducerade undervisningsfilmer online. Teamet för Övre Abdominell kirurgi hade också regelbundet gemensamma forskningsmöten och även M&M-konferenser i Hong Kong, många gånger tillsammans med flera av de andra sjukhusen. Lärdomar Sveriges och Hong Kongs lärandemiljöer skiljer sig åt. Förhållanden, traditioner och förutsättningar är olika, men sedan finns det både likheter och skillnader i utbildning och undervisning. Då lärandemålen i den kliniska vardagen alltmer bygger på internationella och nationella algoritmer är core curriculum på klinisk grund- och ST-nivå mycket lika. Utredningar och behandlingar följer internationella riktlinjer. Det förekommer exempelvis epidemiologiska skillnader. Som klinisk lärare fick jag justera föreläsningar efter de lokala förhållandena i Hong Kong och på sjukhuset PWH. Studenterna var oerhört motiverade och kom till undervisningsmomenten väl förberedda, både genom eget initiativ men också då detta förväntades av de kliniska lärarna, genom kontroll av Pre-test och olika Quiz. Dessa skulle studenterna ha genomfört med gott resultat före det aktuella undervisningsmomentet. De kunde då också ibland ställa riktigt svåra frågor, där svaret inte alltid var givet. Tillsammans i gruppen kunde vi då ta reda på de mest korrekta svaren. Detta både utmanade och uppmuntrade mig och gav mig perspektiv på min egen undervisning. Annorlunda klinisk vardag Många kollegor inom högre akademiska nivåer och klinisk administration hade klinisk undervisning varje vecka också på studentnivå och deltog vid examination. De såg det som en Co-teaching med professor Enders Ng på kirurgmottagningen med Läkarstudenter. Reseberättelse

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=